Policjanci i strażnicy miejscy wyruszyli w miasto. Będą karać za nieprzestrzeganie rygorów związanych z epidemią

Od wczoraj policjanci z Krynicy-Zdroju patrolują miasto wspólnie z funkcjonariuszami Straży Miejskiej. Dzisiaj wspólne patrole pojawią się także w Nowym Sączu i Chełmcu. Akcja ma się przyczynić do ograniczenia rozprzestrzeniania się epidemii i jest nastawiona na weryfikację wprowadzonych obostrzeń.

wsb3

Patrol, który otrzyma zgłoszenie lub sam zauważy osobę nieprzestrzegającą obowiązujących zasad, w pierwszej kolejności wyjaśni przyczyny niestosowania się do zaleceń sanitarnych, a następnie w razie stwierdzenia naruszenia zastosuje pouczenie, nałoży mandat karny lub sporządzi wniosek o ukaranie do sądu, a w zależności od sytuacji – wniosek do inspekcji sanitarnej o wdrożenie postępowania administracyjnego – informuje podkom. Iwona Grzebyk-Dulak oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu.

Jak tłumaczy podkom. Grzebyk – Dulak – podstawą wspólnych działań jest polecenie Wojewody Małopolskiego, a straże miejskie i gminne podporządkowane są komendantom właściwych terytorialnie jednostek Policji.

Obowiązek zasłaniania ust i nosa dotyczy przestrzeni publicznej w całym kraju:

  • w środkach transportu publicznego;
  • w miejscach ogólnodostępnych, w tym: na drogach i placach, na terenie cmentarzy, promenad, bulwarów, miejsc postoju pojazdów, parkingów leśnych,
  • na terenie nieruchomości wspólnych;
  • w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; (za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny),
  • w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach);
  • w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, w budynku użyteczności publicznej przeznaczonym na potrzeby kultu religijnego oraz na cmentarzu (z wyłączeniem osób sprawujących kult).

Zwolnione z obowiązku zasłaniania ust i nosa są jedynie osoby, które posiadają zaświadczenie lekarskie lub dokument, który potwierdza ich dolegliwości czy dysfunkcje, uniemożliwiające stosowanie się do tego obowiązku.

W Małopolsce działają 33 straże miejskie/gminne. Do działań wspólnie z Policją oddelegowano 364 strażników.

MAGIK MAŁA
Share on twitter
Share on facebook
INNE POSTY

Zapisz się na Newsletter

i otrzymuj na bieżąco informacje o najnowszych wydarzeniach

[mailpoet_form id="1"]