Podegrodzie: mistrz, motywacja i marzenia podczas Dni Godności Osób z Niepełnosprawnością

Trzy słowa rozpoczynające się na M: mistrz, motywacja i marzenia – były tłem dla rozważań zaproponowanych przez Stowarzyszenie Rodziców, Przyjaciół, Dzieci i Osób Niepełnosprawnych „Promyk” i Warsztat Terapii Zajęciowej w Gostwicy w ramach kolejnej edycji Gminnych Dni Godności Osób z Niepełnosprawnością, które odbyły się 8 maja. 

– Realizując działania mające na celu kształtowanie w świadomości społecznej właściwego stosunku do osób z niepełnosprawnością Stowarzyszenie „Promyk” po raz trzeci skierowało do młodzieży gimnazjalnej i uczniów szkół podstawowych Gminy Podegrodzie wydarzenie, dzięki któremu mają możliwość pełniej zrozumieć możliwości, potrzeby oraz trudności w życiu codziennym osób z niepełnosprawnością oraz dostrzec, że w naszym środowisku są osoby, które mimo ograniczeń, jakie nakłada na nich niepełnosprawność, są w stanie aktywnie i godnie realizować siebie oraz swoje pasje – mówi Urszula Potoniec – Mędoń, z Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „Promyk” w Gostwicy.

Tegoroczne spotkanie miało wymiar międzynarodowy ze względu na udział w nim grupy nauczycieli z Centrum Rehabilitacyjnego „Szansa” z Ukrainy, którzy przyjechali do Polski na seminarium na temat metod pracy z osobami z niepełnosprawnością w PWSZ w Nowym Sączu.

Utworem „Bóg się mamo nie pomylił” autorstwa Tomasza Misia przywitał zgromadzonych chór WIOLINO z Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych im. św. O. St. Papczyńskiego w Podegrodziu pod batutą Małgorzaty Liber.

Uroczystość otworzył prezes Stowarzyszenia „Promyk”, Henryk Kula. Wójt gminy Podegrodzie, Małgorzata Gromala podkreśliła integracyjny charakter projektów realizowanych przez Stowarzyszenie i wspieranych przez Gminę Podegrodzie. Wicestarosta Antoni Koszyk  zapewnił, że Zarząd Powiatu Nowosądeckiego wspiera wszelkie działania na rzecz osób z niepełnosprawnością. „Uważamy to za naszą powinność i jeden z głównych priorytetów.”

Dyrektor małopolskiego PFRON, Marta Mordarska zauważyła, że Gminne Dni Godności Osób z Niepełnosprawnością wpisują się w cykl wydarzeń wspieranych przez PFRON w Małopolsce oraz przyznała, że postrzega Stowarzyszenie „Promyk” i działający przy nim WTZ jako ważne miejsce na mapie małopolskich instytucji wspierających osoby z niepełnosprawnością.

Jesteście inspiracją dla innych organizacji – stwierdziła.

Aktorzy z grupy teatralnej „Psotnik” działającej przy WTZ w Gostwicy przedstawili fragment „Tajemniczego ogrodu” w reżyserii Lidii Kowalczyk przy współpracy z kadrą WTZ . Tytułowy tajemniczy ogród udało się wyczarować dzięki współpracy z firmą Park M, która wypożyczyła rośliny do przedstawienia. Po spektaklu zaprezentowano film „Anioły są wśród nas” z udziałem uczestników WTZ, przygotowanym przez Patrycję Sojkę-Berowską, w którym podkreślali, że Warsztat jest dla nich drugim domem.

Wykład inaugurujący III Gminne Dni Godności Osób z Niepełnosprawnością był pierwszym „M” na mapie spotkania. Ksiądz prałat Józef Wałaszek w trakcie wykładu „Relacja relacji mistrz – uczeń na przestrzeni dziejów” odniósł się do przykładu św. o. Stanisława Papczyńskiego, który występował w swoim życiu zarówno w roli ucznia, jak i mistrza. Następnie dokonał analizy relacji, jaka zachodzi między mistrzem a uczniem na gruncie teoretycznym. Najważniejszym aspektem tej relacji zdaniem ks. Wałaszka jest skupienie się za trzech głównych zasadach wychowania, którymi są: czas, wymaganie oraz miłość: czas, który poświęca mistrz, ale i umiejętność spożytkowania go przez ucznia; stawianie jasnych wymagań przez mistrza, i wypełnianie ich przez ucznia; miłość, która przejawia się w tym, że mistrz musi pokochać swojego ucznia, a uczeń musi spostrzegać mistrza jako dobry przykład do naśladowania. Ksiądz prałat zakończył swój wykład słowami – Proces wychowania nigdy się nie kończy, żeby uczeń był jak jego mistrz, a sługa jak jego pan.

Kolejnym prelegentem była dr Małgorzata Sitarczyk z Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Jej wykład był kolejnym „M” spotkania – M jak Motywacja. Tematyką jej wykładu był Efekt motyla czyli o roli motywacji w osiąganiu sukcesów życiowych. Pani doktor przybliżyła wszystkim czym jest motywacja oraz jakie są zasady jej wzbudzenia i podtrzymania. Dzięki różnym metaforom i przykładom z życia uczestnicy spotkania nabyli konkretną wiedzę odnośnie sposobów motywowania nie tylko siebie, ale i innych. Dowiedzieli się również, że nawet uśmiech, czy głębokie spojrzenie w oczy może być takim efektem motyla pobudzającym motywację do działania. Dr Sitarczyk podkreśliła rolę rodziców, opiekunów i osób pracujących z osobami z niepełnosprawnością oraz znaczenie w procesie motywacji instytucji takich, jak WTZ. Zakończyła swój wykład słowami z „Alicji w Krainie Czarów”.

Musisz stale działać lepiej. Musisz z całych sił biec, aby pozostać w tym samym miejscu. Aby posuwać się naprzód, trzeba biec dwa razy szybciej.

Dr Sitarczyk wspomniała, że każdy z nas ma talent. Prawdziwy talent mogliśmy gościć jako ostatnie „M” spotkania M – jak Michał Ziomek, ale i M – jak jego Marzenie. Michał jest artystą i kompozytorem, właśnie jest w trakcie pracy nad swoją debiutancką płytą. Opowiedział zebranym o swojej drodze do realizacji marzeń i poszczególnych jej etapach. DROGA według Michała jest akronimem: D to Działanie, R to Rezygnacja, O to Obawa, G to Głód, A to Akcja.

– Wystarczy, że jedna osoba doceni to co potrafisz najlepiej, bo inni ludzie są dla nas lustrem. Lustrem w takim sensie, że jeżeli ktoś zderzy swój talent z drugim człowiekiem, może zobaczyć wtedy odbicie siebie – stwierdziła.

***

Organizatorzy ogłosili wyniki konkursu literackiego „Niepełnosprawność w literaturze, filmie i życiu…”, w którym wzięli udział uczniowie z gimnazjum w Brzeznej i Podegrodziu. Wśród 36 prac 27 uczestników w kategorii proza I miejsce zajęła Kinga Zaczyk z Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych im. św. O. Stanisława Papczyńskiego w Podegrodziu, za pracę „Nieograniczeni”. Przyznano dwa drugie miejsca – jedno przypadło Julii Jaskółce z Gimnazjum im. św. Jadwigi Królowej Polski w Brzeznej, za pracę „Dogoniłam marzenia”, drugie Jolancie Mrówce z Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych im. św. O. Stanisława Papczyńskiego w Podegrodziu, za pracę „Koniec jest początkiem i nową NADZIEJĄ”. III miejsce zajęły ex aequo trzy osoby – Natalia Lompart z Gimnazjum im. św. Jadwigi Królowej Polski w Brzeznej, za pracę „Na przekór marzeniom”, Natalia Skoczeń z Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych im. św. O. Stanisława Papczyńskiego w Podegrodziu, za pracę „Szansa, oraz Zuzanna Garncarczyk z Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych im. św. O. Stanisława Papczyńskiego w Podegrodziu, za pracę „Kartki”.  W kategorii wiersz przyznano dwie nagrody – dwa pierwsze miejsca zajęły ex aequo Anna Bargieł z Gimnazjum im. św. Jadwigi Królowej Polski w Brzeznej, za wiersze „Dwie strony medalu”, „Izolowani”, ”Akceptacja” oraz Ewa Malaga z Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych im. św. O. Stanisława Papczyńskiego w Podegrodziu, za wiersze „Wspólny biegun”, „Czasami. Często. Zawsze.” „Pełna Niepełnosprawność codzienności” oraz „Skrajności”. Komisja konkursowa, w skład której wchodziły polonistki – Barbara Kula, Małgorzata Janur, Teresa Mędoń i Maria Krężołek –  podkreśliła, że uczestniczki konkursu wykazały się dojrzałym podejściem do trudnego tematu i dużą wrażliwością, a  prace posiadały twórczy charakter oraz wyraźne walory literackie i nawiązywały do zaleconych w regulaminie tekstów.

W ramach III edycji Gminnych Dni Godności Osób z Niepełnosprawnością zorganizowano również konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych gminy Podegrodzie. Nauczyciele przygotowali uczniów do konkursu poprzez przeczytanie i omówienie V części wydanej przez Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Światełko” „Bajki bez barier” pt.: „Tajemnica znikających ciasteczek”,  traktującą o osobach z zespołem Downa, do której uczniowie biorący udział w konkursie przygotowali ilustracje. Komisja konkursowa w składzie – Teresa Cabała, Jacek Kula, i Szczepan Owsianka wyróżnili 6 spośród 37 nadesłanych prac. I miejsce zajął Bartłomiej Jachowicz z SP w Gostwicy za pracę „Znikające ciasteczka”, II miejsce przypadło Filipowi Bodzionemu z SP w Długołęce-Świerkli za pracę „Mikołajowe ciasteczka”, na III miejscu znalazła się praca „W poszukiwaniu złodzieja” Zuzanny Siwulskiej z SP w Olszance. Wyróżnienia otrzymały – Paulina Gancarczyk z SP w Olszanie za pracę „Tajemnica znikających ciasteczek, Barbara Mikulec z SP w Brzeznej, za pracę „Łatwo zranić” oraz Julia Mastalska z SP w Brzeznej za pracę „Wspólna zabawa”. Ponadto uczestnicy i pracownicy WTZ przyznali wyróżnienie Karolinie Fiut z ZSPG w Podegrodziu za pracę „Piknik dzieci na kocyku”.

5 maja organizatorzy „Dni Godności…” zaprosili uczestników konkursu plastycznego, ich nauczycieli i dyrektorów szkół podstawowych do Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu, gdzie uczestnicy WTZ w Gostwicy wystawili sztukę „Tajemniczy ogród”. Uczniowie z wielkim zapałem wzięli udział w quizie ze znajomości treści bajki terapeutycznej „Tajemnica znikających ciasteczek”, do której przygotowali ilustracje i wspólnie z uczestnikami WTZ nauczyli się piosenki „Jesteśmy tu, jesteśmy teraz…”.

– Naszym obowiązkiem jako rodziców, wychowawców, nauczycieli i przedstawicieli organizacji pozarządowych jest prezentować pozytywne wzorce i wartości. Organizatorzy III Gminnych Dni Godności Osób z Niepełnosprawnością dołożyli wszelkich starań, aby przybliżyć biorącym w nich udział tematykę niepełnosprawności w sposób, który wpłynie na kształtowanie w najmłodszym pokoleniu postaw zrozumienia i akceptacji osób z niepełnosprawnością – mówi koordynator projektu, Urszula Potoniec-Mędoń.

Przygotowanie tak różnorodnego programu nie byłoby możliwe bez dofinansowania przez Urząd Gminy w Podegrodziu w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2017, ani bez wsparcia firm i instytucji, które rzeczowo i finansowo wsparły tę inicjatywę, a są nimi: Gmina Podegrodzie, Starostwo Powiatowe, Bank Spółdzielczy w Podegrodziu, Nadleśnictwo Stary Sącz, Firma Handlowo-Usługowa „Gród” – Państwo Zofia i Wiesław Czop, sklep Groszek w Gostwicy – Pani Krystyna Plata, Salon jubilerski „Sezam biżuterii” – Państwo Barbara i Bogdan Buczek, „Pilula” S.C. Apteka Państwo Małgorzata i Marek Piękoś, Sklep Spożywczo-Przemysłowy Państwa Jadwigi i Józefa Konstantych, Firma Usługowo-Handlowa „Kardan”, Łukowica, Państwo Barbara i Tadeusz Więcławek, Firma DUET Paweł Potoniec, Piotr Wolak, Wojciech Potoniec, firma Inter-styl Pana Janusza Rusnaka, firma Cukierniczo-Gastronomiczna „Grześ” z Nawojowej oraz firma Gastronomiczna „Raj” z Gołkowic Dolnych, a także Wydawnictwo Znak oraz Park M. Organizatorzy wyrażają wdzięczność wszystkim partnerom, sponsorom, darczyńcom i wolontariuszom za okazane wsparcie – i już dziś zapraszają na kolejną edycję Gminnych Dni Godności Osób z Niepełnosprawnością – za rok.

Tekst: Patrycja Sojka-Berowska, Urszula Potoniec-Mędoń.

Zdjęcia: Foto-Video „Wiol-raf”

 

 

 

Share on twitter
Share on facebook
INNE POSTY

Zapisz się na Newsletter

i otrzymuj na bieżąco informacje o najnowszych wydarzeniach

Zapisując się na newsletter oświadczam, że zapoznałem się z informacją nt. przetwarzania danych znajdującą się w oraz , dostępnymi na stronie internetowej.