Podegrodzie: mistrz, motywacja i marzenia podczas Dni Godności Osób z Niepełnosprawnością

Trzy słowa rozpoczynające się na M: mistrz, motywacja i marzenia – były tłem dla rozważań zaproponowanych przez Stowarzyszenie Rodziców, Przyjaciół, Dzieci i Osób Niepełnosprawnych „Promyk” i Warsztat Terapii Zajęciowej w Gostwicy w ramach kolejnej edycji Gminnych Dni Godności Osób z Niepełnosprawnością, które odbyły się 8 maja. 

wsb3

– Realizując działania mające na celu kształtowanie w świadomości społecznej właściwego stosunku do osób z niepełnosprawnością Stowarzyszenie „Promyk” po raz trzeci skierowało do młodzieży gimnazjalnej i uczniów szkół podstawowych Gminy Podegrodzie wydarzenie, dzięki któremu mają możliwość pełniej zrozumieć możliwości, potrzeby oraz trudności w życiu codziennym osób z niepełnosprawnością oraz dostrzec, że w naszym środowisku są osoby, które mimo ograniczeń, jakie nakłada na nich niepełnosprawność, są w stanie aktywnie i godnie realizować siebie oraz swoje pasje – mówi Urszula Potoniec – Mędoń, z Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „Promyk” w Gostwicy.

Tegoroczne spotkanie miało wymiar międzynarodowy ze względu na udział w nim grupy nauczycieli z Centrum Rehabilitacyjnego „Szansa” z Ukrainy, którzy przyjechali do Polski na seminarium na temat metod pracy z osobami z niepełnosprawnością w PWSZ w Nowym Sączu.

Utworem „Bóg się mamo nie pomylił” autorstwa Tomasza Misia przywitał zgromadzonych chór WIOLINO z Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych im. św. O. St. Papczyńskiego w Podegrodziu pod batutą Małgorzaty Liber.

Uroczystość otworzył prezes Stowarzyszenia „Promyk”, Henryk Kula. Wójt gminy Podegrodzie, Małgorzata Gromala podkreśliła integracyjny charakter projektów realizowanych przez Stowarzyszenie i wspieranych przez Gminę Podegrodzie. Wicestarosta Antoni Koszyk  zapewnił, że Zarząd Powiatu Nowosądeckiego wspiera wszelkie działania na rzecz osób z niepełnosprawnością. „Uważamy to za naszą powinność i jeden z głównych priorytetów.”

Dyrektor małopolskiego PFRON, Marta Mordarska zauważyła, że Gminne Dni Godności Osób z Niepełnosprawnością wpisują się w cykl wydarzeń wspieranych przez PFRON w Małopolsce oraz przyznała, że postrzega Stowarzyszenie „Promyk” i działający przy nim WTZ jako ważne miejsce na mapie małopolskich instytucji wspierających osoby z niepełnosprawnością.

Jesteście inspiracją dla innych organizacji – stwierdziła.

Aktorzy z grupy teatralnej „Psotnik” działającej przy WTZ w Gostwicy przedstawili fragment „Tajemniczego ogrodu” w reżyserii Lidii Kowalczyk przy współpracy z kadrą WTZ . Tytułowy tajemniczy ogród udało się wyczarować dzięki współpracy z firmą Park M, która wypożyczyła rośliny do przedstawienia. Po spektaklu zaprezentowano film „Anioły są wśród nas” z udziałem uczestników WTZ, przygotowanym przez Patrycję Sojkę-Berowską, w którym podkreślali, że Warsztat jest dla nich drugim domem.

Wykład inaugurujący III Gminne Dni Godności Osób z Niepełnosprawnością był pierwszym „M” na mapie spotkania. Ksiądz prałat Józef Wałaszek w trakcie wykładu „Relacja relacji mistrz – uczeń na przestrzeni dziejów” odniósł się do przykładu św. o. Stanisława Papczyńskiego, który występował w swoim życiu zarówno w roli ucznia, jak i mistrza. Następnie dokonał analizy relacji, jaka zachodzi między mistrzem a uczniem na gruncie teoretycznym. Najważniejszym aspektem tej relacji zdaniem ks. Wałaszka jest skupienie się za trzech głównych zasadach wychowania, którymi są: czas, wymaganie oraz miłość: czas, który poświęca mistrz, ale i umiejętność spożytkowania go przez ucznia; stawianie jasnych wymagań przez mistrza, i wypełnianie ich przez ucznia; miłość, która przejawia się w tym, że mistrz musi pokochać swojego ucznia, a uczeń musi spostrzegać mistrza jako dobry przykład do naśladowania. Ksiądz prałat zakończył swój wykład słowami – Proces wychowania nigdy się nie kończy, żeby uczeń był jak jego mistrz, a sługa jak jego pan.

Kolejnym prelegentem była dr Małgorzata Sitarczyk z Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Jej wykład był kolejnym „M” spotkania – M jak Motywacja. Tematyką jej wykładu był Efekt motyla czyli o roli motywacji w osiąganiu sukcesów życiowych. Pani doktor przybliżyła wszystkim czym jest motywacja oraz jakie są zasady jej wzbudzenia i podtrzymania. Dzięki różnym metaforom i przykładom z życia uczestnicy spotkania nabyli konkretną wiedzę odnośnie sposobów motywowania nie tylko siebie, ale i innych. Dowiedzieli się również, że nawet uśmiech, czy głębokie spojrzenie w oczy może być takim efektem motyla pobudzającym motywację do działania. Dr Sitarczyk podkreśliła rolę rodziców, opiekunów i osób pracujących z osobami z niepełnosprawnością oraz znaczenie w procesie motywacji instytucji takich, jak WTZ. Zakończyła swój wykład słowami z „Alicji w Krainie Czarów”.

Musisz stale działać lepiej. Musisz z całych sił biec, aby pozostać w tym samym miejscu. Aby posuwać się naprzód, trzeba biec dwa razy szybciej.

Dr Sitarczyk wspomniała, że każdy z nas ma talent. Prawdziwy talent mogliśmy gościć jako ostatnie „M” spotkania M – jak Michał Ziomek, ale i M – jak jego Marzenie. Michał jest artystą i kompozytorem, właśnie jest w trakcie pracy nad swoją debiutancką płytą. Opowiedział zebranym o swojej drodze do realizacji marzeń i poszczególnych jej etapach. DROGA według Michała jest akronimem: D to Działanie, R to Rezygnacja, O to Obawa, G to Głód, A to Akcja.

– Wystarczy, że jedna osoba doceni to co potrafisz najlepiej, bo inni ludzie są dla nas lustrem. Lustrem w takim sensie, że jeżeli ktoś zderzy swój talent z drugim człowiekiem, może zobaczyć wtedy odbicie siebie – stwierdziła.

***

Organizatorzy ogłosili wyniki konkursu literackiego „Niepełnosprawność w literaturze, filmie i życiu…”, w którym wzięli udział uczniowie z gimnazjum w Brzeznej i Podegrodziu. Wśród 36 prac 27 uczestników w kategorii proza I miejsce zajęła Kinga Zaczyk z Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych im. św. O. Stanisława Papczyńskiego w Podegrodziu, za pracę „Nieograniczeni”. Przyznano dwa drugie miejsca – jedno przypadło Julii Jaskółce z Gimnazjum im. św. Jadwigi Królowej Polski w Brzeznej, za pracę „Dogoniłam marzenia”, drugie Jolancie Mrówce z Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych im. św. O. Stanisława Papczyńskiego w Podegrodziu, za pracę „Koniec jest początkiem i nową NADZIEJĄ”. III miejsce zajęły ex aequo trzy osoby – Natalia Lompart z Gimnazjum im. św. Jadwigi Królowej Polski w Brzeznej, za pracę „Na przekór marzeniom”, Natalia Skoczeń z Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych im. św. O. Stanisława Papczyńskiego w Podegrodziu, za pracę „Szansa, oraz Zuzanna Garncarczyk z Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych im. św. O. Stanisława Papczyńskiego w Podegrodziu, za pracę „Kartki”.  W kategorii wiersz przyznano dwie nagrody – dwa pierwsze miejsca zajęły ex aequo Anna Bargieł z Gimnazjum im. św. Jadwigi Królowej Polski w Brzeznej, za wiersze „Dwie strony medalu”, „Izolowani”, ”Akceptacja” oraz Ewa Malaga z Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych im. św. O. Stanisława Papczyńskiego w Podegrodziu, za wiersze „Wspólny biegun”, „Czasami. Często. Zawsze.” „Pełna Niepełnosprawność codzienności” oraz „Skrajności”. Komisja konkursowa, w skład której wchodziły polonistki – Barbara Kula, Małgorzata Janur, Teresa Mędoń i Maria Krężołek –  podkreśliła, że uczestniczki konkursu wykazały się dojrzałym podejściem do trudnego tematu i dużą wrażliwością, a  prace posiadały twórczy charakter oraz wyraźne walory literackie i nawiązywały do zaleconych w regulaminie tekstów.

W ramach III edycji Gminnych Dni Godności Osób z Niepełnosprawnością zorganizowano również konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych gminy Podegrodzie. Nauczyciele przygotowali uczniów do konkursu poprzez przeczytanie i omówienie V części wydanej przez Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Światełko” „Bajki bez barier” pt.: „Tajemnica znikających ciasteczek”,  traktującą o osobach z zespołem Downa, do której uczniowie biorący udział w konkursie przygotowali ilustracje. Komisja konkursowa w składzie – Teresa Cabała, Jacek Kula, i Szczepan Owsianka wyróżnili 6 spośród 37 nadesłanych prac. I miejsce zajął Bartłomiej Jachowicz z SP w Gostwicy za pracę „Znikające ciasteczka”, II miejsce przypadło Filipowi Bodzionemu z SP w Długołęce-Świerkli za pracę „Mikołajowe ciasteczka”, na III miejscu znalazła się praca „W poszukiwaniu złodzieja” Zuzanny Siwulskiej z SP w Olszance. Wyróżnienia otrzymały – Paulina Gancarczyk z SP w Olszanie za pracę „Tajemnica znikających ciasteczek, Barbara Mikulec z SP w Brzeznej, za pracę „Łatwo zranić” oraz Julia Mastalska z SP w Brzeznej za pracę „Wspólna zabawa”. Ponadto uczestnicy i pracownicy WTZ przyznali wyróżnienie Karolinie Fiut z ZSPG w Podegrodziu za pracę „Piknik dzieci na kocyku”.

5 maja organizatorzy „Dni Godności…” zaprosili uczestników konkursu plastycznego, ich nauczycieli i dyrektorów szkół podstawowych do Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu, gdzie uczestnicy WTZ w Gostwicy wystawili sztukę „Tajemniczy ogród”. Uczniowie z wielkim zapałem wzięli udział w quizie ze znajomości treści bajki terapeutycznej „Tajemnica znikających ciasteczek”, do której przygotowali ilustracje i wspólnie z uczestnikami WTZ nauczyli się piosenki „Jesteśmy tu, jesteśmy teraz…”.

– Naszym obowiązkiem jako rodziców, wychowawców, nauczycieli i przedstawicieli organizacji pozarządowych jest prezentować pozytywne wzorce i wartości. Organizatorzy III Gminnych Dni Godności Osób z Niepełnosprawnością dołożyli wszelkich starań, aby przybliżyć biorącym w nich udział tematykę niepełnosprawności w sposób, który wpłynie na kształtowanie w najmłodszym pokoleniu postaw zrozumienia i akceptacji osób z niepełnosprawnością – mówi koordynator projektu, Urszula Potoniec-Mędoń.

Przygotowanie tak różnorodnego programu nie byłoby możliwe bez dofinansowania przez Urząd Gminy w Podegrodziu w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2017, ani bez wsparcia firm i instytucji, które rzeczowo i finansowo wsparły tę inicjatywę, a są nimi: Gmina Podegrodzie, Starostwo Powiatowe, Bank Spółdzielczy w Podegrodziu, Nadleśnictwo Stary Sącz, Firma Handlowo-Usługowa „Gród” – Państwo Zofia i Wiesław Czop, sklep Groszek w Gostwicy – Pani Krystyna Plata, Salon jubilerski „Sezam biżuterii” – Państwo Barbara i Bogdan Buczek, „Pilula” S.C. Apteka Państwo Małgorzata i Marek Piękoś, Sklep Spożywczo-Przemysłowy Państwa Jadwigi i Józefa Konstantych, Firma Usługowo-Handlowa „Kardan”, Łukowica, Państwo Barbara i Tadeusz Więcławek, Firma DUET Paweł Potoniec, Piotr Wolak, Wojciech Potoniec, firma Inter-styl Pana Janusza Rusnaka, firma Cukierniczo-Gastronomiczna „Grześ” z Nawojowej oraz firma Gastronomiczna „Raj” z Gołkowic Dolnych, a także Wydawnictwo Znak oraz Park M. Organizatorzy wyrażają wdzięczność wszystkim partnerom, sponsorom, darczyńcom i wolontariuszom za okazane wsparcie – i już dziś zapraszają na kolejną edycję Gminnych Dni Godności Osób z Niepełnosprawnością – za rok.

Tekst: Patrycja Sojka-Berowska, Urszula Potoniec-Mędoń.

Zdjęcia: Foto-Video „Wiol-raf”

 

 

 

NATURHOUSE
Share on twitter
Share on facebook
INNE POSTY

Zapisz się na Newsletter

i otrzymuj na bieżąco informacje o najnowszych wydarzeniach

Zamiast wzruszającego wstępu

Jesteś tak dobry, jak twój ostatni mecz

10 lat temu (słownie dziesięć) 30 września ukazał się pierwszy numer „Dobrego Tygodnika Sądeckiego” (zwanego dalej DTS). Z tej okazji dokładnie 10 lat później oddajemy do rąk Czytelników nową odsłonę naszego portalu dts24.pl.

A wracając do jubileuszu, po długiej i burzliwej naradzie nie doszliśmy jednak do porozumienia – cieszyć się czy martwić z tego powodu? Cieszyć, bo to zawsze miło dojść do jakiegoś punktu. Martwić, bo choć wytrwali w marszu, to jednak jesteśmy starsi o dekadę.

Świętowanie jubileuszy pachnie naftaliną starej szafy, a już na pewno muzealną ekspozycją. A do muzeum jeszcze nam niespieszno. To już na cmentarz było zdecydowanie bliżej, wszak jakiś czas temu w konkurencyjnych mediach ukazały się dwa nasze nekrologi. I jak tu nie wierzyć w mądrości ludowe? Mówią, że umarłeś? Wróży ci to długie życie. O tych nekrologach DTS to byśmy już nawet nie pamiętali, ale Jerzy Wideł przypomniał na 27 stronie. Wiadomo, Wideł mieszka najbliżej cmentarza i pasjami czytuje nekrologi.

Zatem jubileusz bierzemy z marszu, bez ckliwych przemówień, ronienia łzy, ani też bez zbędnego zadęcia. Ot, pogrzebaliśmy trochę w starych zdjęciach, pofatygowaliśmy się sprawdzić co słychać u kilku bohaterów tekstów z tamtego 30 września i w zasadzie tyle. No dobrze, poprosiliśmy jeszcze prasoznawców i speców od mediów o krótki wykład, jak to jest z tą prasą lokalną (str. 14-15). Wychodzi na to, że ciągle nieźle. Przedwczesne również okazały się pogłoski o rychłej śmierci papieru jako nośnika różnych treści. DTS oczywiście nie upiera się, że wersja papierowa gazety jest nieśmiertelna i oddamy nie za nią życia. Wszak coraz więcej naszych czytelników wybiera niepapierową wersję gazety. Papier to jednak papier – prestiż i elegancja. A w internecie każdy stragan z jarzynami ma dzisiaj swoją stronę (z całym szacunkiem dla warzyw, powinno się je zjadać trzy razy dziennie).

Trendy są zresztą lekko odwrotne, a przecież wiadomo, że dziś wszelkie trendy wyznacza Facebook. No więc Facebook jakiś czas temu uznał, że dla swoich najlepszych klientów stworzy ekskluzywny, bezpłatny magazyn „Grow”. No, bo papier to prestiż (chyba już wspominaliśmy), a nie byle post na osi czasu. DTS identycznie – dla naszych najlepszych na świecie Czytelników tworzymy ekskluzywny, bezpłatny magazyn. Bo chcemy, żebyście poczuli się docenieni. Czy to nie jest piękne – wcale nie musicie być najlepszymi biznesowymi partnerami Marka Zuckerberga, by ktoś wyłącznie z myślą o Was tworzył ciekawe treści.

No i to by chyba było na tyle, jeśli chodzi o 10-lecie ukazania się pierwszego numeru DTS. Tyle się przez te lata wydarzyło ciekawych rzeczy (najważniejsze przypominamy na str. 16), ale przecież nie będziemy się tu wzruszać minionymi dokonaniami. Wyznajemy raczej starą piłkarską zasadę „Jesteś tak dobry, jak twój ostatni mecz”. I cóż z tego, że wygrałeś już 100 meczów. Najważniejsze jest to, czy masz plan, jak wygrać dziesięć i dwadzieścia następnych. Nasze głowy pełne są pomysłów na najbliższe tygodnie i miesiące, potrzebujemy tylko sprzyjających warunków, aby je zrealizować. No i co mamy teraz napisać, że czasy są ciężkie, a przyszłość niepewna. Tyle to wiemy, przecież wszyscy mają pod górkę. A kto akurat ma z górki, też musi uważać, żeby się za mocno nie rozpędzić, bo potem wielkość guza jaki można sobie nabić jest wprost proporcjonalna do osiągniętego rozpędu.

Cieszymy się, że możemy robić dla Was coś ciekawego i pożytecznego. Od 10 lat napędzamy się naszym wrodzonym optymizmem, na równi zresztą jak reklamami, które na naszych łamach zamieszczacie. No i tu trafiamy na błędne koło filozoficznie – nie byłoby tak wielu Reklamodawców, gdyby DTS nie miał tak wielu Czytelników. Nie byłoby tak licznych Czytelników, gdyby Reklamodawcy nie utrzymywali gazety na zadowalającym wszystkich poziomie. Prawda, jaka piękna puenta?

Oczywiście chcielibyśmy Was wszystkich uścisnąć z okazji urodzin, ale pamiętamy, że trzeba zachować dystans społeczny. Nie znaczy to wcale, że podchodzimy do tego wszystkiego z dystansem. Wręcz przeciwnie. Wzruszamy się!

Redakcja DTS

Przeczytaj jubileuszowe wydanie „Dobrego Tygodnika Sądeckiego”: