Pieniński Park Narodowy na liście UNESCO?

Pieniński Park Narodowy na liście UNESCO?

Zakończyły się konsultacje dotyczące wpisania Pienińskiego Parku Narodowego na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. 

Projekt wpisu serii 13 obiektów, w tym dwóch po stronie polskiej – Przełomu Dunajca i Doliny Kościeliskiej – pilotują Słowacy. Słowacja zaproponowała wpis na listę UNESCO jedenastu cennych przyrodniczo i krajobrazowo dolin. Polsko – słowacki projekt nosi nazwę: „Mezozoiczne doliny Zachodnich Karpat”.

Jak do tej pory jedynym polskim Parkiem Narodowym wpisanym na tę listę jest Białowieski Park Narodowy.

– Przełom Dunajca raczej nie miałby szansy dostać się na światową listę samodzielnie – mówi Michał Sokołowski, dyrektor Parku. – Dołączając jednak do słowackiego wniosku obejmującego Doliny Krasowe Karpat – mamy szansę. Przygotowanie wniosku powinno zakończyć się w ciągu najbliższego roku.

Przeszkodą może być bliska odległość od Jeziora Czorsztyńskiego – sztucznego zbiornika wodnego uruchomionego w 1997 r. Jezioro powstało przez zbudowanie w Niedzicy zapory wodnej pomiędzy Pieninami Spiskimi i Właściwymi.

Aby dane miejsce mogło być wpisane na listę UNESCO, w jego pobliżu nie powinny znajdować się obiekty stworzone przez człowieka, które powodują zmiany w krajobrazie naturalnym i ukształtowaniu terenu.

–  By spełniać te wymogi, nie objęliśmy projektem całych Pienin, ale tylko tę najbardziej charakterystyczną, niezmienną od tysięcy lat – dodaje Michał Sokołowski.

Fot. Ilustracyjne – pixabay

Share on twitter
Share on facebook