Okręg wyborczy nr 9 w wyborach do Rady Gminy Rytro

Okręg wyborczy nr 9 w wyborach do Rady Gminy Rytro

Zasięg:

Rytro: nr budynków 1 ‑ 4, 10, 28, 49, 55, 57, 60, 62, 68, 83, 85, 88, 91, 95, 126, 160, 163, 208, 232, 235, 252, 256, 275, 296, 329, 345, 357, 377, 382, 400, 406, 418, 470, 475, 477, 490, 497 ‑ 498, 509, 517, 520, 527, 553, 576, 608; przysiółek Życzanów

Reklama