Okręg wyborczy nr 5 w wyborach do Rady Gminy Rytro

Okręg wyborczy nr 5 w wyborach do Rady Gminy Rytro

Zasięg:

Rytro: nr budynków 86 ‑ 87, 110, 116, 170, 187 ‑ 188, 238 ‑ 239, 280, 308, 312, 315, 324, 327 ‑ 328, 339 ‑ 341, 343 ‑ 344, 348, 358, 363, 365 ‑ 367, 369, 379, 386 ‑ 388, 390, 392 ‑ 394, 399, 409 ‑ 410, 413, 420, 482 ‑ 484, 493 ‑ 494, 499, 501, 515, 530, 533, 550, 562 ‑ 563, 596, 645; przysiółek Osiedle za Szkołą

Reklama