Okręg wyborczy nr 4 w wyborach do Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju

Okręg wyborczy nr 4 w wyborach do Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju

Piwniczna‑Zdrój: ul. Krakowska nr 12, 14, 16, 18, 20, 33 ‑ 33A, 35 ‑ 35A, 37 ‑ 37A, 41, 45, 47 ‑ 47A, 49 ‑ 49A, 51, 53, 55, 57; przysiółki Borownice, Witkowskie

Reklama