Okręg wyborczy nr 3 w wyborach do Rady Gminy Rytro

Okręg wyborczy nr 3 w wyborach do Rady Gminy Rytro

Zasięg:

Rytro: nr budynków 67, 89, 98, 101, 119, 134 ‑ 135, 144, 195, 214, 219, 270, 305, 316 ‑ 317, 323, 346 ‑ 347, 350, 373, 375 ‑ 375A, 378 ‑ 378A, 384, 391, 403, 407 ‑ 408, 415, 421 ‑ 428, 433 ‑ 437, 439, 442 ‑ 444, 448, 452, 454, 456, 460, 465 ‑ 468, 472 ‑ 473, 488 ‑ 489, 508, 519, 524, 546, 558; przysiółek Piaski, os. Przy Stadionie

Reklama