Okręg wyborczy nr 13 w wyborach do Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju

Okręg wyborczy nr 13 w wyborach do Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju

Zasięg:

Łomnica‑Zdrój: nr budynków 1 ‑ 12, 14, 16 ‑ 19, 21 ‑ 35, 37 ‑ 38, 40 ‑ 49, 52, 71, 73, 92 ‑ 98, 106, 108 ‑ 110, 114 ‑ 119, 121 ‑ 123, 127, 129 ‑ 133, 136 ‑ 137, 141 ‑ 149, 155 ‑ 157, 159 ‑ 161, 164, 168 ‑ 170, 176, 178 ‑ 181, 183, 186, 188, 191, 198 ‑ 199, 203 ‑ 205, 208, 211 ‑ 213, 215 ‑ 216, 218, 220, 222 ‑ 234, 239 ‑ 240, 242 ‑ 248, 252, 256 ‑ 257, 261, 263 ‑ 265, 268, 274 ‑ 276, 278, 282, 284, 287, 299 ‑ 301, 305 ‑ 307, 312, 314 ‑ 315, 324, 327, 329, 331 ‑ 333, 337, 339, 342, 344 ‑ 345, 348, 353, 356, 359, 361 ‑ 363, 365 ‑ 366, 373 ‑ 376, 378, 574, 577, 590, 597 ‑ 599, 603, 606, 608, 610, 612, 628 ‑ 630, 635 ‑ 637, 640, 648 ‑ 649, 665, 667 ‑ 669, 671 ‑ 672, 674, 682, 685, 690, 692, 696, 700, 710, 745, 750, 771, 800

Reklama