Okręg wyborczy nr 13 w wyborach do Rady Gminy Nawojowa

Okręg wyborczy nr 13 w wyborach do Rady Gminy Nawojowa

Zasięg:  Żeleźnikowa Mała

Reklama