Nowy Sącz: Wody w sądeckich rzekach zaczynają opadać

Nowy Sącz: Wody w sądeckich rzekach zaczynają opadać

W 8 stacjach pomiarowych stan wód przekroczył poziom alarmowy, w 14 – osiągnął poziom ostrzegawczy. Małopolska wciąż zagrożona jest lokalnymi powodziami i podtopieniami. Nadal obowiązuje alarm przeciwpowodziowy, ale sytuacja powoli zaczyna się poprawiać.

-Sytuacja powoli zaczyna się poprawiać – mówi Krzysztof Witowski, rzecznik prezydenta miasta. – Cały czas monitorujemy sytuację. Woda w sądeckich rzekach oraz w potoku Łubinka  nie przekracza stanu ostrzegawczego.

Stan wód na godzinę 08:20:

rzeka Dunajec – aktualny stan wody: 246 cm [stan ostrzegawczy: 250 cm
stan alarmowy 380 cm]
rzeka Kamienica – aktualny stan wody: 155 cm [stan ostrzegawczy: 200
cm / stan alarmowy: 260 cm]
potok Łubinka – aktualny stan wody: 234 cm [stan ostrzegawczy: 300 cm
stan alarmowy 380 cm]

fot. Klaudia Kulak

Share on twitter
Share on facebook