Nowy Sącz. Uruchomienie programu dofinansowania mieszkań dla młodych? (oddaj głos)

Nowy Sącz. Uruchomienie programu dofinansowania mieszkań dla młodych? (oddaj głos)

Nowy Sącz, mieszkania

To truizm, że młodym ludziom trudno jest rozpocząć samodzielne życie bez pracy, ale i zasadniczą rolę odgrywa sprawa mieszkania. Czy do tej ważnej sprawy mieszkania dla młodych powinna włączyć się gmina, Nowy Sącz? Czy powinien zostać uruchomiony specjalny program pomocy młodym ludziom w kwestii  mieszkaniowej? Taki program mógłby stać się również remedium dla problemu opuszczania Nowego Sącza przez młodych.

Należy także nakreślić założenia dla takiego programu. Wsparcie skierowane byłoby do osób w wieku 18-35 lat, osiągających stosunkowo niskie dochody i nie będących w stanie samodzielnie udźwignąć koszt pozyskania mieszkania. Chodzi o ułatwienia w pozyskiwaniu kredytów mieszkaniowych, dofinansowaniu kosztów kredytów przez miasto. To oczywiste, że wsparcie powinno być przekazywane dokładnie dla tych, którzy go potrzebują. Konieczne jest opracowanie dobrych i prostych kryteriów.

Co może w zamian otrzymać miasto? Osoba, rodzina, która otrzyma wsparcie pozostanie w Nowym Sączu, będzie pracować, płacić podatki. Miasto to przede wszystkim ludzie, to oni zapewniają rozwój. Emigracja młodych ludzi z Nowego Sącza to strategiczna strata. Trzeba w tym miejscu zadać zasadnicze pytanie: czy taki program powinien zostać uruchomiony w Nowym Sączu? To będzie się wiązać z kosztami, a jeżeli tak, to finansowanie takiego programu spowoduje, że inne potrzeby gminy nie zostaną sfinansowane.

Jest wybór. Co sądzą o tym obywatele? Można w tej sprawie oddać swój głos – TUTAJ.
Autor: Grupa Młodzieżowa Sędziwoja

Share on twitter
Share on facebook