Nowy Sącz. Inspirujące elewacje. Czy miasto powinno uruchomić taki program? (zagłosuj)

Nowy Sącz. Inspirujące elewacje. Czy miasto powinno uruchomić taki program? (zagłosuj)

Nowy Sącz, Instytut Karpacki

Założeniem projektu jest upiększenie przestrzeni miasta. Chodzi o elewacje publiczne. Zastąpienie nieestetycznych napisów inspirującymi grafikami, rysunkami, graffiti. W ramach projektu zostaną wytypowane miejsca w przestrzeni miejskiej Nowego Sącza. Określonych zostanie sto takich miejsc na wybranych osiedlach.

Opracowane zostaną założenia dla rysunków. Założenia uwzględniać będą:

– postacie z historii Nowego Sącza
– ważne wydarzenia dla miasta
– przekaz zakładający humor i suspens
– ciekawą konwencję graficzną

Ogłoszony zostanie konkurs otwarty dla propozycji. Szczegółowe zasady konkursu zostaną opracowane przy współpracy z zawodowymi grafikami. Opracowana zostanie strona internetowa, gdzie zostaną umieszcone oferty zgłaszane w ramach konkursu. Będą one prezentowane jako komputerowe wizualizacje. Wybrane zostaną 3 najlepsze propozycje koncepcji grafik.

Przedstawiane koncepcje poddane zostaną obywatelskiej ocenie. Do tego wykorzystane będzie narzędzie głosowania zdalnego.  Trzeba zatem zadać otwarte pytanie: Czy miasto powinno uruchomić taki program? Prosimy o oddanie głosu w tej sprawie – TUTAJ

Autor: Grupa Młodzieżowa im. Barbackiego z Nowego Sącza

Share on twitter
Share on facebook