Nowy gmach Instytutu Ekonomicznego sądeckiej PWSZ

Nowy gmach Instytutu Ekonomicznego sądeckiej PWSZ

materiał partnera

Pracownie, laboratoria, nowoczesne oprogramowanie… – sądecka Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa rozbudowuje bazę dydaktyczną.

Rynek pracy poszukuje osób przedsiębiorczych, które nie boją się wyzwań stawianych przez niełatwy świat biznesu. Do tego konieczna jest nie tylko wiedza z zakresu szeroko pojętej ekonomii, finansów przedsiębiorstw, czy zarządzania, ale także kreatywność i umiejętność poruszania się w świecie informacyjnym. Właśnie do takich osób skierowana jest oferta studiów w Instytucie Ekonomicznym.

Aktywność młodzieży akademickiej – przejawem i gwarancją naszego rozwoju

Chcemy dynamicznie rozwijać kierunki studiów w zgodzie z rynkiem pracy, mając również na uwadze zainteresowania maturzystów. Obecnie Instytut Ekonomiczny kształci blisko 700 studentów na studiach pierwszego stopnia, na kierunkach: E-administracja, Ekonomia oraz Zarządzanie, a także drugiego stopnia – na kierunku Ekonomika i Finanse Przedsiębiorstw.

Instytut powstał jako jeden z trzech pierwszych instytutów utworzonej w 1998 roku PWSZ, ale do dziś ,jako jedyny, nie posiadał własnej bazy dydaktycznej. Podjęta inwestycja zapewni nowym pokoleniom studentów nieporównywalne warunki kształcenia.

Oprócz działalności dydaktycznej, studenci oraz pracownicy Instytutu Ekonomicznego aktywnie włączają się w szereg inicjatyw naukowych i popularnonaukowych. W podejmowanych działaniach, dążymy do doskonałości dydaktycznej i mamy ambicje wejść do grupy uczelni akademickich, dlatego sprawa budowy własnej siedziby ma dla Uczelni fundamentalne znaczenie. Chcemy wyróżniać się jako organizacja, która podejmuje nowatorskie wyzwania, jak tworzenie kapitału intelektualnego dla regionu w oparciu wykwalifikowaną własną kadrę, nowoczesną bazę naukowo-badawczą i prowadzenie badań naukowych.

Nowa przestrzeń do nauki i pracy

Budowa nowego gmachu Instytutu Ekonomicznego to początek realizacji naszego marzenia o nowoczesnym i przyjaznym centrum naukowo-badawczym

Nasz rozwój uzależniony jest m.in. od stworzenia odpowiedniej bazy i wyposażenia, dlatego nowy budynek o powierzchni zabudowy 941 m kw. ma mieć 4,5 tys. m kw. powierzchni całkowitej do wykorzystania na nowoczesną bazę dydaktyczną.

Gmach Instytutu Ekonomicznego ma stanąć w centrum miasta, w dogodnej lokalizacji – przy Alejach Wolności, obok Biblioteki PWSZ i dawnego Kina Krokus, które dziś pełni funkcję auli uczelni.

Projekt budynku ma wyjątkowy charakter. Cieszymy się, że zaplanowano w nim supernowoczesne sale wykładowe, laboratoryjne, pracownie komputerowe wyposażone w nowej generacji sprzęt i oprogramowanie, sale do konsultacji i przyjazne studentom sale seminaryjne.

To inwestycja, którą oczekiwaliśmy od wielu lat. Jesteśmy dumni, gdyż warunki w jakich nam przyjdzie uczyć i pracować, staną się również nowoczesną bazą i centrum organizowania seminariów, wykładów otwartych i konferencji, nie tylko krajowych, ale także międzynarodowych.

Z myślą o pracownikach zaplanowano pokoje dydaktyczne. Obiekt będzie zawierał również przestrzeń administracyjną, socjalną, gastronomiczną, higieniczno-sanitarną oraz techniczną. W części podziemnej będzie znajdował się garaż, na zewnątrz – miejsca spacerowe i do wypoczynku. Realizacja tej inwestycji pozwoli na stworzenie odpowiednich warunków pracy dla studentów  i kadry naukowo-dydaktycznej. Staraliśmy się, żeby projekt spełniał standardy XXI wieku i jednocześnie – by uwzględniał sugestie i oczekiwania Społeczności Instytutu.

Budynek będzie w pełni przystosowany dla osób niepełnosprawnych, a jego oddanie do użytku planowane jest już w kwietniu 2022 r.

Mamy ambitne cele, w tym także chcemy tworzyć nowe kierunki studiów, jeżeli zatem jesteś osobą kreatywną i chcesz pracować w szeroko pojętym biznesie to Instytut Ekonomiczny może dać Ci podstawy do rozwoju własnej kariery.

 

Share on twitter
Share on facebook