Nakaz zasypania wykopalisk pod ratuszem z inspiracji posła Mularczyka? Ratusz komentuje: miał pomagać, a przeszkadza

Nakaz zasypania wykopalisk pod ratuszem z inspiracji posła Mularczyka? Ratusz komentuje: miał pomagać, a przeszkadza

Jak już informowaliśmy, Małopolska Wojewódzka Konserwator Zabytków nakazała zasypanie wykopalisk, prowadzonych obok ratusza w Nowym Sączu od czerwca ubiegłego roku oraz odtworzenie płyty rynku. Okazuje się, że konserwator zajęła się sprawą nowosądeckich prac archeologicznych najprawdopodobniej z powodu pisma, skierowanego do niej przez posła PiS Arkadiusza Mularczyka. O fakcie tym poinformowano dziś w mediach społecznościowych sądeckiego magistratu. Informację opatrzono komentarzem: ,,miał pomagać, a tylko przeszkadza – „nowosądecki” poseł z Raciborza…”.

Do dzisiejszego wpisu zamieszczonego na miejskiej stronie na Facebooku dołączono zdjęcie poselskiego pisma z dnia 29 stycznia 2021 r., w którym można przeczytać: ,,Nieznana jest zarówno procedura, na podstawie której zostało to zadanie powierzone spółce SARR S.A. (Nowy Sącz jest jej głównym, lecz nie jedynym akcjonariuszem), jak również zakres prac, jej koszt i spodziewany efekt, a także legalność i zasadność takich działań w aspekcie prawa budowlanego oraz zapisów o ochronie zabytków”.

Jak zaznaczał poseł Arkadiusz Mularczyk, prace archeologiczne były już prowadzone w tych miejscach w latach 60. Poseł podkreślał również, że władze miasta nie przedstawiły żadnej koncepcji ochrony i ewentualnego udostępnienia zabytku. Nie poinformowały także o planowanym terminie zakończenia prac.

,,Mając na względzie ważny interes publiczny i gospodarczy miasta Nowego Sącza, zwracam się z uprzejmą prośbą o zajęcie przez Panią Konserwator stanowiska w przedmiotowej sprawie i udzielenie informacji, czy prowadzony był nadzór nad prawidłowością wykonywanych prac archeologicznych, a także celowość i zgodność z prawem podejmowanych działań przez SARR S.A.” – pisał Mularczyk.

Po piśmie od posła Mularczyka dr hab. Monika Bogdanowska, Małopolska Wojewódzka Konserwator Zabytków nakazała zasypanie wykopu  oraz przywrócenie płyty rynku do stanu sprzed wykopalisk. W opinii Małopolskiej Wojewódzkiej Konserwator Zabytków, wykopane na sądeckim rynku murowane relikty ratusza są zagrożone między innymi z powodu warunków atmosferycznych.

O decyzji Małopolskiej Kurator Oświaty oraz o planach władz Nowego Sącza na zagospodarowanie rynku informowaliśmy TUTAJ tydzień temu. Przypomnijmy, że przedstawiono wtedy trzy koncepcje na zaaranżowanie tego miejsca, w tym stworzenie muzeum, podobnego do tego, które działa pod Sukiennicami w Krakowie, i zamontowanie na płycie rynku szklanej posadzki. Na razie wykopalisk nie zasypano. Fundamenty starego ratusza od października osłonięte są geowłókniną.

 

 

Share on twitter
Share on facebook