Młodzi sądeczanie apelują o uchylenie przyjętej przez sądeckich radnych Samorządowej Karty Praw Rodzin

Młodzi sądeczanie apelują o uchylenie przyjętej przez sądeckich radnych Samorządowej Karty Praw Rodzin

Nasze stanowisko jest stanowcze. Sprzeciwiamy się Samorządowej Karcie Praw Rodzin. Nie dlatego, że jesteśmy tęczowymi rewolucjonistami. Nie dlatego, że nie szanujemy wartości rodziny, ani nie dlatego, że nie respektujemy prawa, które zostało uchwalone 19 listopada 2019 roku. Nasz sprzeciw wynika między innymi z tego, że we wspomnianym dokumencie aspekt samotnego rodzicielstwa został de facto pominięty. Rodzina bez jednego z rodziców nie może być wykluczana – mówił podczas wystąpienia na dzisiejszej Sesji Rady Miasta Nowego Sącza Szymon Śmierciak, przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Nowego Sącza.

Przedstawiciele młodzieżowego samorządu zaapelowali do dorosłych radnych o możliwość dopuszczenia ich do głosu na sesjach. Przewodniczący Krzysztof Głuc dał inicjatywie zielone światło i oddał na kilka minut mównicę w sali reprezentacyjnej sądeckiego ratusza reprezentantowi młodzieży. Wybrzmiały podziękowania i nadzieje, że głos młodego pokolenia zostanie uwzględniony.

Jesteśmy odważni i szczerzy. Wolni i autonomiczni. Nie należymy do żadnej partii. Mamy nowoczesne spojrzenie na świat, ale dbamy o tradycyjne wartości jakie przekazano nam w szkole i w domach. Chcemy być oddzielnym merytorycznym głosem w debacie publicznej, dlatego przekazujemy Państwu nasze uchwały dotyczące zgody na udział radnych MRM w sesjach oraz uchylenia Samorządowej Karty Praw Rodzin. Ten akt prawny może być niezgodny z zapisem Konstytucji RP dotyczącym zasady o równości wobec prawa. Ponadto, w naszej opinii, metody wykorzystane do przeforsowania tej uchwały złamały zasady demokratycznego państwa prawa i podstawowe zasady etyki – przekonywał przewodniczący Śmierciak.

Do dyskusji w tej sprawie nie doszło. Gdy w porządku obrad pojawił się punkt dotyczący tej uchwały, ogłoszono przerwę, zaś tuż po niej ówczesna przewodnicząca rady miasta Iwona Mularczyk zarządziła głosowanie. Do przyjęcia dokumentu wystarczyło 11 głosów radnych PiS Wybieram Nowy Sącz. Nikt inny prócz nich nie wziął udziału w głosowaniu.

W uchwale zawarte jest wyjaśnienie, że stanowi ona „wyraz ochrony wartości poświadczonych w Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej, w tym ochrony rodziny, małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny, rodzicielstwa i macierzyństwa, prawa do ochrony życia rodzinnego, prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami oraz prawa dziecka do ochrony przed demoralizacją”.

Transmisję z dzisiejszej sesji możesz oglądać [TUTAJ]

Share on twitter
Share on facebook
INNE POSTY

WAŻNE !

Najlepszy kierowca Małopolski 2022. Kto został zwycięzcą?

Play Video about Gmina Stary Sącz

Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Stary Sącz

BIZNES MISJA

Najczęściej wyświetlane

Reklama