Mechatronika w logistyce i transporcie nowy kierunek PWSZ

Mechatronika w logistyce i transporcie nowy kierunek PWSZ

11 stycznia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu ruszyła elektroniczna rekrutacja na studia II stopnia, w tym na kierunek Mechatronika. Nowością na tym kierunku jest uruchomienie grupy zajęć specjalizacyjnych – Mechatronika w logistyce i transporcie. O szczegółach mówi dr hab. inż. Sławomir Kowalski, prof. PWSZ, kierownik Zakładu Mechatroniki w Instytucie Technicznym PWSZ.

Na kierunku Mechatronika, drugim stopniu w Instytucie Technicznym PWSZ, obok nowo otwartej grupy zajęć specjalizacyjnych, funkcjonują także: Mechatronika w systemach produkcyjnych oraz Bionika w systemach mechatronicznych.

Otwieramy nową grupę zajęć specjalizacyjnych na kierunku Mechatronika. Oferujemy studia II stopnia (kończące się tytułem magistra), z zakresu mechatroniki w transporcie i logistyce. Specjalność ta powstała w wyniku konsultacji społecznych, konsultacji ze studentami oraz z otoczeniem i środowiskiem przemysłowym w Nowym Sączu – wyjaśnia dr hab. inż. Sławomir Kowalski, prof. PWSZ.

Studia na kierunku Mechatronika kierowane są do osób, które w przyszłości chciałyby znaleźć dobrze płatne zatrudnienie zarówno w dużych jak i mniejszych firmach przemysłowych na prestiżowych stanowiskach, takich jak konstruktor, operator obrabiarek CNC, technolog elektronik, itp., oraz w firmach transportowych. Ponadto absolwent grupy zajęć specjalizacyjnych Mechatronika w logistyce i transporcie będzie posiadał odpowiednią wiedzę, aby założyć własną działalność transportową przewozu rzeczy i osób – wyjaśnia Sławomir Kowalski.

– Otwierając nową grupę zajęć specjalizacyjnych z zakresu mechatroniki w transporcie i logistyce, wyszliśmy tym samym naprzeciw oczekiwaniom naszych studentów, kończących studia pierwszego stopnia na kierunku Transport i logistyka. Ci młodzi ludzie są bardzo otwarci na zdobywanie nowej wiedzy i umiejętności. Zastanawiają się, czy studiować na jednym z oferowanych przez Instytut Techniczny kierunków, czy podjąć studia w innych, odległych uczelniach, co wiązać się będzie z dodatkowymi kosztami – podkreśla.

Oferta studiowania na studiach magisterskich w Instytucie Technicznym, a w szczególności na kierunku Mechatronika, skierowana jest nie tylko do absolwentów studiów pierwszego stopnia w Instytucie Technicznym, ale do wszystkich osób chętnych, które chciałyby kontynuować naukę na drugim stopniu studiów i zdobywać nowe doświadczenia.

Ważną informacją jest, że absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku Mechatronika w grupie zajęć specjalizacyjnych z zakresu mechatroniki w transporcie i logistyce dodatkowo będzie mógł wnioskować do Instytutu Transportu Samochodowego o uzyskanie Certyfikatu Kompetencji Zawodowych w Transporcie przewozu rzeczy i osób bez konieczności zdawania wymaganego egzaminu.

Studia trwają trzy semestry. Nowością w organizacji zajęć na kierunku Mechatronika w grupie zajęć specjalizacyjnych z zakresu mechatroniki w transporcie i logistyce jest fakt, że studia stacjonarne (bezpłatne) będą odbywać się w trybie czasowym studiów niestacjonarnych. Zajęcia będą odbywać się w trakcie 12 zjazdów w semestrze: w czwartki – zajęcia prowadzone przez platformę MSTeams, natomiast zajęcia stacjonarne będą w piątki w godzinach popołudniowych i w soboty.

– Uważamy, że taka organizacja studiów daje studentowi możliwość pogodzenia pracy zawodowej ze studiowaniem – zauważa dr hab. inż. Sławomir Kowalski, prof. PWSZ.

Spodziewane jest znaczne zainteresowanie utworzoną specjalnością. W Nowym Sączu i okolicy jest wiele specjalistycznych firm przemysłowych oraz firm z branży transportowej. Absolwenci Mechatroniki w transporcie i logistyce mogą znaleźć zatrudnienie właśnie w tych firmach, mogą także założyć własną działalność transportową przewozu rzeczy i osób, bo pozwali im na to zdobyty certyfikat.

– Chcemy dotrzeć do naszych studentów, obecnych i przyszłych, i pokazać im, że mamy do zaoferowania ciekawą specjalność, jaką jest właśnie Mechatronika w logistyce i transporcie – podsumowuje kierownik Zakładu Mechatroniki w Instytucie Technicznym PWSZ.

Rekrutacja elektroniczna na studia ruszyła 11 stycznia i potrwa do 15 lutego tego roku. Szczegóły rekrutacji znajdują się na stronie internetowej PWSZ.

Fot. Ilustracyjne

 

Share on twitter
Share on facebook