Ludzie na Sądecczyźnie lubią pomagać

Ludzie na Sądecczyźnie lubią pomagać

Są w różnym wieku, mają różne wykształcenie i umiejętności. Ale łączy ich jedno – bezinteresowna chęć pomocy ludziom, którzy z rozmaitych przyczyn znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej. Właśnie rozdano nagrody i dyplomy w konkursie na Wolontariusza Roku 2016 i dla Najlepszej Inicjatywy Roku 2016.

Jestem dumny, że na Sądecczyźnie jest tak wiele osób, które bezinteresownie pomagają potrzebującym – mówi Marek Pławiak. – Pomimo swoich obowiązków i pracy zawodowej znajdujecie czas i siłę, aby wspierać innych. Bierzecie udział w wielu przedsięwzięciach, pomagacie najmłodszym, seniorom i osobom niepełnosprawnym.

Tytuł Najlepszej Inicjatywy Roku otrzymało Stowarzyszenie Malta Służba Medyczna Oddział Krynica Zdrój za udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej.

Tytuł Wolontariusza Roku 2016 uzyskała Maria Tokarczyk działająca na rzecz m.in. Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „GNIAZDO”, za bezinteresowne działania podejmowane na rzecz innych w ramach wolontariatu.

Tytuł Młodego Wolontariusza Roku 2016 został przyznany Dominice Ostrówce – absolwentce Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Starym Sączu oraz Gabrieli Porębskiej – uczennicy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Ks. Prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu za bezinteresowne działania podejmowane na rzecz innych w ramach wolontariatu.

Przyznano także specjalną nagrodę dla Stowarzyszenia Kobiet do Walki z Rakiem Piersi Europa Donna w Nowym Sączu za wieloletnią działalność na rzecz zdrowia i życia kobiet.

Wyróżnienie Starosty Nowosądeckiego otrzymało również Stowarzyszenie „Klucz Muszyński” za aktywne działania podejmowane na rzecz rozwoju wspólnoty społeczności lokalnej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna.

fot. Starostwo Powiatowe

 

Share on twitter
Share on facebook