Lokomotywa w układzie dwupaliwowym – Gazodiesel powstała w Nowym Sączu

Lokomotywa w układzie dwupaliwowym – Gazodiesel powstała w Nowym Sączu

SM 42 Orion LPG

Sądecka firma Orion Kolej we współpracy z łotewskim partnerem, przedsiębiorstwem DiGaS, oraz austriacką firmą SAG wdrożyła w polskiej lokomotywie serii SM42 dwupaliwowy układ zasilania silnika spalinowego ON – gaz LNG. Po raz pierwszy prezentujemy efekt blisko dwuletniej współpracy polskich, łotewskich i austriackich partnerów.

Firma F.H.U. Orion Kolej od 25 lat zajmuje się naprawą, modernizacją i bieżącym utrzymaniem lokomotyw. Naprawia agregaty prądotwórcze, lokomotywy spalinowe i elektryczne ze swojego parku pojazdów, ale również wykonuje takie usługi dla klientów zewnętrznych. Są wśród nich zarówno państwowi, jak i prywatni przewoźnicy kolejowi oraz użytkownicy bocznic w zakładach przemysłowych.
– Posiadamy również znaczący udział w rynku przewozów towarów realizowanych transportem kolejowym za pomocą własnych pojazdów trakcyjnych i wagonów towarowych – mówi Wojciech Mordarski, dyrektor zarządzający Orion Kolej. – W 2019 roku dr hab. inż. Marek Babeł zaprezentował nam koncepcję polskiej lokomotywy spalinowej w układzie dwupaliwowym opartą na technologii zasilania gazem LNG silników spalinowych firmy DiGas. Zaproponował realizację takiego projektu w lokomotywach naprawianych w firmie Orion Kolej, a my po analizie podjęliśmy się tego zadania. Jak podkreśla dyr. Mordarski sądecka firma posiada odpowiednie kilkunastoletnie doświadczenie produkcyjne, kompetencje oraz wykwalifikowaną kadrę inżynieryjno – techniczną, która z powodzeniem zrealizowała to ambitne zadanie.
– W październiku 2019 r. na łamach DTS prezentowałem uzasadnienie techniczno-ekonomiczne oraz założenia techniczne projektu – mówi dr hab. inż. Marek Babeł, koordynator projektu, projektant. Wynikiem wspólnych prac partnerów z Orion Kolej, DiGas Łotwa i firmy SAG Austria, jest prezentowany obecnie pierwszy egzemplarz lokomotywy w Polsce wykorzystującej gaz ziemny LNG do zasilania silnika spalinowego. Badania stacjonarne pierwszego egzemplarza lokomotywy wykazały znaczne zmniejszenie zużycia paliwa – ON, dzięki zastąpieniu go paliwem gazowym. Znacznej redukcji uległy szkodliwe substancje zawarte w spalinach, głównie tlenki azotu, cząsteczki stałe (sadza), dwutlenek siarki. Aktualnie rozpoczęliśmy prace związane z certyfikacją lokomotywy i dopuszczeniem
jej do eksploatacji – podsumowuje dr hab. inż. Marek Babeł.
– Posiadając ugruntowaną pozycję na rynku napraw lokomotyw – kontynuuje Wojciech Mordarski , doświadczenie w naprawie silników spalinowych oraz własnych pojazdów, ale mając też na uwadze dbałość o ochronę środowiska, zdecydowaliśmy się przystąpić do tego projektu. Istotna była tu również ekonomika eksploatacji takiego pojazdu, więc postanowiliśmy zaryzykować i na bazie lokomotywy spalinowej serii SM 42 zabudować podzespoły układu zasilania paliwem gazowym. Lokomotywę tę zamierzamy eksploatować we własnej flocie pojazdów wykorzystując jej niekwestionowane zalety: oszczędność w zużyciu paliwa oraz dbałość o środowisko naturalne.
Ochrona środowiska naturalnego jest jednym z priorytetów Orion Kolej. Oprócz dwupaliwowej lokomotywy SM42, zasilanej
gazem LNG i olejem napędowym, sądecka firma mając na uwadze aspekty ekologiczne na bieżąco modernizuje lokomotywy spalinowe. Przykładem tego jest pojazd trakcyjny – lokomotywa spalinowa typu 6Dm wyposażona w nowoczesny silnik spalinowy amerykańskiego producenta – CATERPILLAR spełniający obowiązujące normy emisji spalin. Jest on zabudowany w miejsce „paliwożernego” i nieekologicznego agregatu prądotwórczego pochodzącego z lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku.
– Zwracamy szczególną uwagę na aspekt ekologiczny i zmniejszenie kosztów eksploatacji lokomotyw – dodaje dyrektor Wojciech
Mordarski. – Modyfikujemy również pojazdy starszych typów, takie jak lokomotywy wyprodukowane w byłym Związku Radzieckim. Dotyczy to lokomotyw serii M62, TEM2 – które to po wyposażeniu w nowoczesne urządzenia bezpieczeństwa ruchu – kamery, instalację systemu czujności maszynisty, łączność z wykorzystaniem sieci GMS-R z funkcją Radio-STOP, mogą poruszać się w obsłudze jednoosobowej po torach PKP PLK oraz liniach szerokotorowych eksploatowanych w Polsce.
W przedmiotowy projekt zaangażował się również poseł PiS Jan Duda:
– Uznałem, że to bardzo ambitne zadanie, w które zaangażowani są sądeccy inżynierowie i sądecka firma. Co ważne i mnie
szczególnie bliskie, modernizacja tej lokomotywy przyczyni się do poprawy jej parametrów ekologicznych i ekonomicznych,
a to bardzo cenne w dzisiejszych czasach.

Reklama