Partia Razem kontra Ryszard Nowak. Poszło o szybką kasę

Działacze nowosądeckiego koła Partii Razem domagają się od prezydenta Nowego Sącza aby raz na zawsze uciął praktyki reklamowania parabanków na miejskich autobusach i innych nośnikach reklam będących w dyspozycji magistratu i miejskich spółek. Ryszard Nowak obiecał zalecić kierownikom wydziałów Urzędu Miasta i jednostek podległych, by powstrzymywali się od zawierania bezprzetargowych umów z podmiotami z listy ostrzeżeń Komisji Nadzoru Finansowego, jednak autobus z „szybką kasą” nadal jeździ…

– Będziemy prosić prezydenta o poinformowanie nas o treści tego zalecenia. Martwi nas, że prezydent uchyla się od wzięcia na siebie odpowiedzialności za umowy zawierane z parabankami przez miejskie spółki – informują działacze Nowosądeckiego Koło Partii Razem.

Petycję w tej sprawie aktywiści Razem wystosowali jeszcze w listopadzie ubiegłego roku.

– Po ulicach miasta Nowy Sącz porusza się autobus miejski oklejony reklamą firmy oferującej „chwilówki”, której siedziba mieści się najprawdopodobniej w miejskim lokalu. Zwracamy się o podjęcie działań uniemożliwiających współpracę urzędu miasta, miejskich jednostek organizacyjnych oraz spółek miejskich z podmiotami nie działającymi w oparciu o reguły prawa bankowego, oferującymi usługi i produkty finansowe podobne do usług bankowych oraz z instytucjami pożyczkowymi – informowali wówczas inicjatorzy akcji.

Ich zdaniem prezydent powinien zakazać udostępniania nośników reklamowych będących w dyspozycji miasta i spółek miejskich w celu promocji wizerunku i usług tych podmiotów oraz najmu lokali stanowiących własność, współwłasność lub będących w użytkowaniu wieczystym miasta Nowy Sącz na prowadzenie działalności parabanków.

– Państwo i samorządy powinny stać na straży interesu publicznego i wyznaczać dobre praktyki, które mógłby naśladować sektor prywatny. Sytuacja, w której spółki miejskie i miejskie jednostki organizacyjne ignorując zalecenia KNF i KSF, udostępniają przestrzeń reklamową parabankom i firmom lichwiarskim i nie widzą potrzeby uniemożliwienia im prowadzenia działalności w lokalach miejskich jest oburzająca – twierdzą autorzy pisma.

Oto, co na petycję „Razem” odpowiedział prezydent Nowak:

„W poruszonej przez Państwa sprawie przeprowadziliśmy wewnętrzne konsultacje oraz uzyskaliśmy opinię prawną. Na ich podstawie przedstawiam swoje stanowisko (…) Prezydent Miasta wykonuje swoje uprawnienia w odniesieniu do miejskich spółek prawa handlowego (z ograniczoną odpowiedzialnością), wyłącznie jako uczestniczący w zgromadzeniu wspólników. Oznacza to między innymi, iż nie może wydać zarządom tych spółek zakazu współpracy z podmiotami wskazanymi w petycji. W odniesieniu do Urzędu Miasta oraz innych jednostek miejskich, sytuacja przedstawia się odmiennie w zależności od tego, czy wynajem nastąpił w drodze przetargowej czy też bezprzetargowej. Uznajemy, że możliwe byłoby zmodyfikowanie warunków uczestnictwa w przetargu, jednakże ograniczenie musiałoby mieć charakter ogólny, przedmiotowy i można byłoby je sformułować w taki sposób, że z udziału w przetargu wyłączone są podmioty, których członkowie organów zarządzających lub właściciele zostali skazani prawomocnie za przestępstwo określone w art. 171 ust. 1-3 prawa bankowego. Do tego jednak momentu brak podstaw do wykluczenia takiego podmiotu z udziału w przetargu.

Odnosząc się do udostępniania powierzchni reklamowych lub wynajmu lokali w formie bezprzetargowej przez Urząd Miasta oraz jednostki miejskie nie będące spółkami, uznaję zasadność powstrzymywania się od zawierania umów z podmiotami, w stosunku do których Komisja Nadzoru Finansowego podała informację o złożonym zawiadomieniu o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art 171. ust. 1-3 prawa bankowego i takie zalecenie zostanie wydane z mojej strony kierownictwu wydziałów Urzędu Miasta i jednostek miejskich.

Pełną odpowiedź prezydenta Ryszarda Nowaka można znaleźć tutaj.

„Uważamy, że prezydent powinien wziąć na siebie także ryzyko ewentualnych procesów. Jego naczelnym zadaniem jest walka o dobro mieszkańców, a po jego stronie stoi nie tylko siła zespołu miejskich urzędników i prawników, ale także stanowiska instytucji Państwa Polskiego” – czytamy na profilu sądeckich struktur Razem Nowy Sącz na Facebooku.

Fot. Razem

Share on twitter
Share on facebook
INNE POSTY

Zapisz się na Newsletter

i otrzymuj na bieżąco informacje o najnowszych wydarzeniach

Zapisując się na newsletter oświadczam, że zapoznałem się z informacją nt. przetwarzania danych znajdującą się w oraz , dostępnymi na stronie internetowej.