Kolejny krok do budowy ,,sądeczanki”. Rekomendowany wariant C

Kolejny krok do budowy ,,sądeczanki”. Rekomendowany wariant C

sądeczanka, Nowy Sącz, Brzesko, wariant C

Krakowska Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad złożyła do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie wniosek o wydanie decyzji środowiskowych dla trzech potencjalnych przebiegów ,,sądeczanki”. Rekomendowanym wariantem trasy jest wariant ,,C”.

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach złożony został wraz z raportem oddziaływania na środowisko i niezbędnymi mapami obszaru, na którym będzie budowana droga.

– Kolejny etap prac przygotowawczych zmierzających do budowy Sądeczanki za nami. Droga krajowa nr 75 łącząca Brzesko z Nowym Sączem musi powstać na całym przebiegu. Aby tak się stało, potrzebna jest zgoda wszystkich zainteresowanych stron. Liczymy na konstruktywną postawę samorządów i organizacji społecznych – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Odcinek II DK75 Brzesko-Nowy Sącz będzie drogą klasy głównej przyspieszonej, z dwoma jezdniami, każda po dwa pasy ruchu, o długości około 50 km. Dostępność do niej będzie zrealizowana poprzez węzły i skrzyżowania z jednoczesnym wyeliminowaniem zjazdów.

Optymalnym wariant C

Iwona Mikrut z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad informuje, iż wariant przebiegu C, który został rekomendowany stanowi optymalizację prac projektowych, prowadzonych od ponad 36 miesięcy w dwóch stadiach: studium korytarzowego (SK) i studium techniczno- ekonomiczno- środowiskowego (STEŚ).

,,Wybór tego wariantu jako rozwiązania optymalnego poprzedzony był analizami całego obszaru od Brzeska do Nowego Sącza, w pasie o szerokości prawie 20 km, gdzie zaproponowano i przeanalizowano 26 pełnych przebiegów. Prace obejmowały nie tylko analizy techniczne możliwości przebiegu z założeniem wytyczenia wariantu najtańszego, ale przede wszystkim stanowiły kompilacje istotnych istniejących uwarunkowań lokalnych” – przekazała w korespondencji z naszą redakcją.

26 wariantów

Przypomina również, iż pełne rozpoznanie i niezbędne dane dotyczące istniejącego i planowanego zagospodarowania przestrzennego, a także obszarów wrażliwych pod względem środowiskowym, stanowiły podstawę do wykonania wielokryterialnej analizy porównawczej najkorzystniejszych 5 wariantów w podziale na kryteria: techniczne, społeczne, środowiskowe i ekonomiczne. Z tych pięciu wybrano 3, z czego wariant C jest rekomendowany, warianty A i F wskazano jako alternatywne.

W 2017 roku odbyło się 15 spotkań z mieszkańcami i samorządowcami w gminach. Łącznie wpłynęło 10 655 głosów w sprawie przebiegu trasy, w tym 1824 wypełnione ankiety, 880 wniosków indywidualnych i 7951 podpisów na wnioskach grupowych.

,,Na postawie wniosków i sugestii mieszkańców i samorządów przeanalizowano 26 wariantów przebiegu korytarzy co wynosi 1800 km hipotetycznych dróg” – zaznacza Mikrut z GDDKiA.

Wariant A najsłabiej oceniony

Po posiedzeniach Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (ZOPI 21 lipca 2020, organizowane przez krakowski Oddział GDDKiA), oraz posiedzeniu Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI 5 stycznia 2021 zorganizowane przez Centralę GDDKiA w Warszawie) wybrano trzy warianty przebiegu trasy. Podczas spotkań samorządowcy z gmin, przez które ma przebiegać ,,sądeczanka” przedstawiali swoje zastrzeżenia i wskazywali rekomendowany przebieg trasy.

,,Wariant A okazał się najniżej oceniony w zakresie posadowienia budowli i uwarunkowań geotechnicznych jak również pod względem ilości i powierzchni obiektów. To zadecydowało o ostatecznym rankingu i preferowanej rekomendacji dla wariantu C” – dodaje Mikrut.

Ostatnie spotkanie w sprawie ,,sądeczanki” odbyło się 10 czerwca br. w siedzibie GDDKiA Oddziału w Krakowie. Inicjatorem posiedzenia był minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. W dyskusji wzięli udział parlamentarzyści, samorządowcy, w tym: Marszałek Małopolski, prezydent Nowego Sącza, burmistrz Czchowa, wójtowie gmin: Łososina Dolna, Iwkowa, Gnojnik, sekretarz gminy Lipnica Wielka, a także Wojewoda Małopolski. Wszyscy zgromadzeni zgodzili się, iż droga powinna zostać wybudowana jak najszybciej. Konsekwencją spotkania jest złożony wniosek o wydanie decyzji środowiskowej do RDOŚ w Krakowie. Uwzględnia on trzy warianty wskazane przez Komisję Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych.

Kilka dni wcześniej krakowska Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad złożyła wniosek o wydanie decyzji środowiskowych dla tzw. obwodnicy Brzeska, czyli trzykilometrowego odcinka, który będzie stanowił fragment ,,sądeczanki”. O tym informowaliśmy —>TUTAJ.

Źródło Fot. GDDKiA w Krakowie

Share on twitter
Share on facebook
INNE POSTY
Play Video about WOPR Bartkowa - Posadowa

Promesy dla jednostek WOPR z Małopolski. Jak przysłużą się ratującym nam życie?

Play Video about Enklawa Starosądecka

Enklawa Starosądecka – wygodne i nowoczesne mieszkania w Starym Sączu

AFTERMOVIE z SUMMER SĄCZ FESTIVAL w WSB-NLU! //SMOLASTY | OTSOCHODZI | MARGARET | BARANOVSKI

Temat dnia

BIZNES MISJA

Najczęściej wyświetlane

Reklama

Zapisz się na Newsletter

i otrzymuj na bieżąco informacje o najnowszych wydarzeniach

Zapisując się na newsletter oświadczam, że zapoznałem się z informacją nt. przetwarzania danych znajdującą się w oraz , dostępnymi na stronie internetowej.