Rewolucyjny koncept dla Sądecczyzny: energia ze śmieci!

Rewolucyjny koncept dla Sądecczyzny: energia ze śmieci!

instalacja do odzysku energii z odpadów - koncepcja sądeckiego Newagu

Rozwiązanie problemu zapełniającego się składowiska, ograniczenie opłat za odpady i tańsze ekologiczne ciepło dla Nowego Sącza – to tylko niektóre z korzyści płynące z możliwości powstania w mieście instalacji do odzysku energii z odpadów.

Odpady nie muszą być problemem

Brak odpowiednich instalacji do zagospodarowania odpadów to problem wielu polskich miast i gmin. Wartość tego typu inwestycji nierzadko przewyższa ich możliwości finansowe. To także główna przyczyna rosnących opłat za odpady. Tego typu infrastruktury potrzebuje również Nowosądecczyzna. Z roku na rok ilość odpadów wytwarzanych przez mieszkańców rośnie, a składowisko zapełnia się i w perspektywie 3 lat zostanie zamknięte. Ponadto przepisy sukcesywnie ograniczają ilość składowanych odpadów, do jedynie 10% w 2030 roku.

Alternatywę dla składowiska stanowią instalacje do odzysku energii, które przekształcają odpady nienadające się do recyklingu w prąd i ciepło. W Europie funkcjonuje ponad 450 tego typu obiektów, zlokalizowanych m.in. w centrach miast czy na terenie parków narodowych. Energię z odpadów odzyskują również polskie miasta i regiony. Ekologiczne elektrociepłownie znajdują się m.in. w Szczecinie, Bydgoszczy, Koninie, Poznaniu, Rzeszowie, Białymstoku, Zabrzu oraz Krakowie. Powstają także w Olsztynie i Gdańsku, a kolejne planowane są m.in. w Zduńskiej Woli, Łodzi czy Gliwicach. Dzięki technologiom wartym kilkaset milionów złotych takie instalacje zagospodarowują odpady w sposób bezpieczny dla otoczenia i środowiska, bez hałasu i uciążliwych zapachów. Rozwój instalacji do odzysku energii w Polsce jest jednym ze strategicznych założeń dokumentów rządowych związanych z transformacją w kierunku gospodarki niskoemisyjnej i zrównoważonej. Wykorzystywanie na szerszą skalę ciepła z odpadów komunalnych zakłada m.in. projekt „Strategii dla ciepłownictwa do 2030 r. z perspektywą do 2040 r.

Najpierw konsultacje społeczne

Możliwość wybudowania takiej instalacji rozważa m. in. NEWAG – „Sukcesywnie rozwijamy nasz zakład w kierunku ekologicznej i tańszej energii, wzmacniając przy tym naszą konkurencyjność. Kilka lat temu zrezygnowaliśmy z kotłowni zakładowej na rzecz ogrzewania miejskiego. Zainwestowaliśmy również w instalacje fotowoltaiczne na terenie naszego zakładu w Nowym Sączu. Chcemy odejść definitywnie od węgla. Z tego względu rozważamy budowę na terenie naszego zakładu instalacji do odzysku energii z odpadów, która zaspokajałaby potrzeby zakładu, a także mogłaby potencjalnie stanowić źródło ciepła dla mieszkańców Nowego Sącza. Zastrzegam jednak, że na dzień dzisiejszy decyzja w zakresie realizacji tego rodzaju inwestycji nie została podjęta. Jesteśmy na etapie wstępnych analiz i konsultacji społecznych z samorządowcami i mieszkańcami, ponieważ zależy nam na tym, aby nasze działania proekologiczne były akceptowane społecznie. Dopiero po zakończeniu tych czynności będzie można określić, czy tego rodzaju inwestycja byłaby wykonalna i akceptowalna społecznie, a następnie podjąć ewentualne decyzje w sprawie jej realizacji” – mówi Zbigniew Konieczek, Prezes NEWAG S.A.

Ekologicznie i ekonomicznie

Tego rodzaju instalacja rozwiązałaby problem związany z zapełniającym się składowiskiem w Nowym Sączu i zagospodarowaniem odpadów nienadających się do recyklingu. Wpisałaby się również w działania na rzecz poprawy jakości powietrza umożliwiając redukcję spalanego węgla nawet o 80% i znacząco ograniczając emisję dwutlenku węgla. Korzyści z realizacji inwestycji mają nie tylko wymiar ekologiczny, ale również ekonomiczny. – „Tego typu instalacje są zwolnione z opłat za emisję dwutlenku węgla, co przekłada się na tańszą produkcję energii dla zakładu i miasta. Zmniejszenie kosztów zagospodarowania odpadów umożliwiłoby natomiast ograniczenie wzrostu opłat za śmieci ponoszonych przez mieszkańców” – mówi Zbigniew Konieczek, Prezes NEWAG S.A.

 

 

 

 

 

Share on twitter
Share on facebook
INNE POSTY
Play Video about WOPR Bartkowa - Posadowa

Promesy dla jednostek WOPR z Małopolski. Jak przysłużą się ratującym nam życie?

Play Video about Enklawa Starosądecka

Enklawa Starosądecka – wygodne i nowoczesne mieszkania w Starym Sączu

AFTERMOVIE z SUMMER SĄCZ FESTIVAL w WSB-NLU! //SMOLASTY | OTSOCHODZI | MARGARET | BARANOVSKI

Temat dnia

BIZNES MISJA

Najczęściej wyświetlane

Reklama

Zapisz się na Newsletter

i otrzymuj na bieżąco informacje o najnowszych wydarzeniach

Zapisując się na newsletter oświadczam, że zapoznałem się z informacją nt. przetwarzania danych znajdującą się w oraz , dostępnymi na stronie internetowej.