Jak wygląda coroczne rozliczenie emeryta z fiskusem?

Jak wygląda coroczne rozliczenie emeryta z fiskusem?

rozliczenie emeryta z fiskusem

Coroczne rozliczanie się z fiskusem dla wielu osób nie stanowi już problemu. Zwłaszcza że obecnie, aby złożyć zeznanie podatkowe, nie trzeba już stać w wielogodzinnych kolejkach w urzędzie skarbowym. Wystarczy wypełnić odpowiedni formularz online i przesłać go drogą elektroniczną. Jak jednak wygląda rozliczenie deklaracji podatkowej emeryta? Podpowiadamy.

Kiedy emeryt powinien rozliczyć się z urzędem skarbowym?

Osoby, które zastanawiają się, jak rozliczyć emeryturę, powinny przeanalizować swoją sytuację. Konieczność rozliczenia deklaracji PIT dotyczy świadczeniobiorców, którzy w danym roku podatkowym otrzymywali inne dochody podlegające opodatkowaniu, chcą skorzystać z przysługujących im ulg i odliczeń lub z preferencyjnej formy rozliczenia podatku z małżonkiem, lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko. 

W pozostałych przypadkach osoby, które otrzymały PIT-11A nie muszą rozliczać się samodzielnie, ponieważ zrobi to za nich Krajowa Administracja Skarbowa. W takiej sytuacji na koncie w usłudze Twój e-PIT pojawi się wypełniona deklaracja PIT-37. Jeżeli nie zostanie ona ręcznie zaakceptowana lub zmieniona do 2 maja 2023, wówczas nastąpi jej automatyczna akceptacja, równoznaczna ze złożeniem deklaracji podatkowej w wymaganym terminie.

Jaką deklarację podatkową powinien złożyć emeryt?

Emeryci standardowo otrzymują PIT-11A, czyli informację o dochodach z emerytury, renty czy zasiłków pieniężnych z Ubezpieczenia Społecznego wypłacanych przez organy rentowe, takie jak ZUS czy KRUS. Na deklaracji PIT-11A oprócz dochodów wykazane są również zaliczki na podatek, a także potrącone składki na ubezpieczenie zdrowotne. 

PIT-11A  i PIT-40A sporządzane są na jednym formularzu. O tym, czy konkretna osoba otrzymała PIT-40A, czyli roczne obliczenie podatku świadczy pozycja nieskreślona w tytule i nagłówku deklaracji.

Osoby, które otrzymały PIT-11A i nie uzyskiwały żadnych innych dochodów, na przykład z tytułu umowy o pracę, zlecenie, o dzieło czy praw autorskich, powinny złożyć zeznanie PIT-37. Z kolei osoby, które otrzymały PIT-11A i poza dochodami uzyskanymi za pośrednictwem płatnika, czyli ZUS-u lub KRUS-u uzyskiwały również dochody za granicą bądź prowadziły swoją działalność gospodarczą czy zajmowały się najmem, powinny rozliczyć deklarację PIT-36.

Jak złożyć zeznanie podatkowe?

Emeryci, którzy otrzymali PIT-11A, mogą złożyć zeznanie roczne samodzielnie lub poczekać, aż urząd automatycznie wygeneruje PIT-37. Jeśli jednak otrzymywały dochody z innych źródeł, a więc nie tylko te za pośrednictwem płatnika lub chcą skorzystać z jakichkolwiek ulg, lub rozliczyć się wspólnie z małżonkiem, powinny taką deklarację wypełnić samodzielnie. Mogą wybrać wówczas wersję papierową lub elektroniczną. Obecnie coraz więcej emerytów rozlicza się za pośrednictwem specjalnych programów, które pomagają w wypełnieniu odpowiednich formularzy, a następnie przesyłają gotową deklarację do właściwego urzędu skarbowego.

Share on twitter
Share on facebook