Gostwica: „Potrafię i pomagam”

„Co jest źródłem geniuszu artystycznego? Talent i świadoma praca? A może wady wzroku, choroby umysłu i ograniczenia psychiczne, które dotykają̨ artystów? Czy wybór tematyki lub kolorystyki dzieła może zależeć od przebytego urazu mózgu? Czy znając szczegóły z życia Vincenta van Gogha – wiedząc m.in., że cierpiał na omamy i został zamknięty w szpitalu dla obłąkanych – nie powinniśmy zapytać o wpływ choroby na jego obrazy?”

wsb3

Pytania zawarte w artykule autorstwa Piotra Przybysza i Piotra Markiewicza „Sztuka tworzenia” (2007) przytoczone zostały przez dr Elżbietę Lubińską-Kościółek z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie w jej porywającym wykładzie „Między arteterapią a sztuką” na konferencji podsumowującej projekt  „Potrafię i pomagam - wsparcie profesjonalistów do bardziej efektywnej rehabilitacji społecznej i zawodowej niepełnosprawnych”. Wykład pozostawił uczestników spotkania – profesjonalistów,  terapeutów na co dzień pracujących z osobami z niepełnosprawnością - w zdumieniu i zadumaniu nad źródłami geniuszu artystycznego.

W piątek, 30 listopada, w Bibliotece Gminnej w Podegrodziu zgromadzili się uczestnicy projektu „Potrafię  i pomagam - wsparcie profesjonalistów do bardziej efektywnej rehabilitacji społecznej i zawodowej niepełnosprawnych”, którego celem było zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej. Projekt realizowany był przez Stowarzyszenie Rodziców, Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych „Promyk” w Gostwicy przy wsparciu finansowym środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego  w okresie od 6 lipca – 9 grudnia 2018.

„Zadanie kierowane było do pracowników z 10. warsztatów w Czarnym Potoku, Grybowie, Stróżach, Siołkowej, Lipnicy Wielkiej, Szczawnicy, Tymbarku, Gostwicy i Nowego Sącza i wzięło w nim udział 56. pracowników WTZ którzy skorzystali z 30. godzin szkoleń tematycznych i 30. godzin zajęć z arteterapii oraz odbyli wizytę studyjną w podmiotach prowadzonych przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, oddział w Jarosławiu”, mówi Urszula Potoniec-Medoń, koordynator projektu.

W trakcie konferencji Patrycja Sojka-Berowska z WTZ w Gostwicy przedstawiła wyniki analizy ankiet przeprowadzonych wśród uczestników zadania, którzy wysoko ocenili poszczególne elementy projektu.  Patrycja Sojka-Berowska zaprezentowała również spojrzenie pracowników WTZ na system rodzinny uczestnika w procesie rehabilitacji społecznej i zawodowej.

Zdaniem uczestników konferencji projekt przyczynił się do zintegrowania kadry różnych ośrodków wsparcia dla osób z niepełnosprawnością, pozwolił na poszerzenie kompetencji i warsztatu pracy pracowników, zainspirował do poszukiwania nowych form terapii osób z niepełnosprawnością, przez co zwiększył dostęp osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej.

W konferencji wziął udział ks. Arkadiusz Barańczuk, dyrektor Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia Diecezji Przemysko-Gorlickiej, który opowiedział zebranym o działalności Ośrodka i planach dalszego jego rozwoju. Marta Mordarska, Dyrektor Małopolskiego Oddziału PFRON, przedstawiła bieżące działania PFRON a także możliwości współpracy PFRON z samorządem lokalnym i wojewódzkim. Obecni na konferencji wicestarosta nowosądecki, Antoni Koszyk oraz wójt Gminy Podegrodzie, Stanisław Banach, zadeklarowali wsparcie dla podmiotów działających na rzecz osób z niepełnosprawnością.

 

 

 

MAGIK MAŁA

Zapisz się na Newsletter

i otrzymuj na bieżąco informacje o najnowszych wydarzeniach

Zapisując się na newsletter oświadczam, że zapoznałem się z informacją nt. przetwarzania danych znajdującą się w oraz , dostępnymi na stronie internetowej.