Dopłaty dla nowosądeczan do taryfy za wodę i ścieki będą, ale niższe niż dotychczas

Dopłaty dla nowosądeczan do taryfy za wodę i ścieki będą, ale niższe niż dotychczas

Dopłaty dla nowosądeczan do taryfy za wodę i odprowadzanie ścieków zostały utrzymane, jednak od 28 maja będą one niższe niż dotychczas. Taka decyzja została podjęta na XLVI sesji Rady Miasta Nowego Sącza, która odbyła się wczoraj. Przy miesięcznym średnim zużyciu wody, mieszkaniec miasta zapłaci miesięcznie około 4,72 złote więcej niż do tej pory. 

Radna Teresa Cabała w imieniu rajców klubu ,,PiS Wybieram Nowy Sącz” przedstawiła projekt uchwały zakładający utrzymanie dotychczasowych dopłat dla nowosądeczan do taryfy za wodę i odbiór ścieków. Dla gospodarstwa domowego opłata od metra sześciennego wody wynosiłaby 2,03 zł netto plus należny podatek VAT, a za odbiór metra sześciennego ścieków – 2,66 zł netto plus należny podatek VAT. Dopłata do opłaty abonamentowej na odbiorcę korzystającego z urządzeń wodociągowych wynosiłaby 0,40 zł netto plus należny podatek VAT, a za metr sześcienny ścieków – 0,73 zł plus podatek VAT.

Radny Krzysztof Głuc zaproponował, aby pójść na kompromis i dopłaty zachować, ale mniejsze niż dotychczas, tak, aby zarówno pomóc nowosądeczanom, ale i pomyśleć o środkach na inwestycje.

– W mojej ocenie istotą zarządzenia publicznego jest szukanie wspólnotowości, porozumienia. Wierzę, że mimo ciężkich słów, które padały i emocji, które nam towarzyszyły do tej pory, jest możliwe znalezienie takiego rozwiązania, które będzie nas łączyć – zaczął swoje wystąpienie radny Głuc.

Jak podkreślał, dopłaty są dużym wsparciem dla mieszkańców Nowego Sącza, ale też obciążeniem dla budżetu miasta. Przy obecnym wariancie jest to wydatek rzędu 10,5-11 milionów złotych w skali roku.

– Sprawa dopłat dzieliła nas w przeszłości, ale chciałbym, abyśmy popatrzyli w inny sposób na rozwiązywanie tego typu problemów. Chcę przełamać tę niemoc, niemoc w osiąganiu porozumienia. Tkwienie w tym to ciągły podział na my i wy, co jest nieszczęściem polskiej sceny publicznej – kontynuował Głuc.

Radny zaproponował, aby wysokość dopłaty dla gospodarstwa domowego za metr sześcienny wody wynosiła 1,36 netto plus należny podatek VAT, a za odprowadzanie ścieków – 1,65 za metr sześcienny plus VAT.

Po dłuższej dyskusji poprawka radnego Krzysztofa Głuca została przyjęta większością głosów. ,,Za” głosowało 12 radnych. 11 radnych wstrzymało się od głosu. Średnie miesięczne zużycie wody w przeliczeniu na jednego mieszkańca Nowego Sącza wynosi obecnie 2,6 metra sześciennego. To oznacza, iż od 28 maja każdy nowosądeczanin zapłaci miesięcznie 4,72 zł więcej, niż dotychczas. Docelowo dopłaty rokrocznie mają się zmniejszać – tak wynika z dyskusji radnych. 

W drugim głosowaniu dotyczącym przyjęcia uchwały wraz z poprawką ,,za” opowiedziało się już 15 radnych, 7 wstrzymało od głosu, a jedna radna była ,,przeciw”.

 

Targi Edukacja, Kariera, Przyszłość

REPERTUAR KINA SOKÓŁ

Reklama