Dobre praktyki VAT

1319 lipca o godz. 10. w Hotelu Ibis w Nowym Sączu odbędzie się spotkanie przedsiębiorców organizowane przez: Podkarpacki Klub Biznesu i Sądecką Izbę Gospodarczą pod patronatem merytorycznym Kancelarii AXELO Ostrowski Domagalski i Wspólnicy S.K.

Spotkanie zostanie zorganizowane w związku z rozpoczętymi przez Ministerstwo Finansów konsultacjami podatkowymi w sprawie: ,,Listy przesłanek należytej staranności po stronie nabywcy w transakcjach krajowych w kontekście prawa do odliczenia podatku naliczonego”.

Do dnia 28 lipca można zgłaszać do Ministerstwa propozycje dobrych praktyk w weryfikowaniu kontrahentów dla celów odliczania VAT. Jest to istotna kwestia w obronie stanowisk przedsiębiorców w sporach z fiskusem dotyczących tzw. karuzeli podatkowych.

Celem spotkania jest sporządzenie listy przesłanek należytej staranności. Ich spełnienie w momencie zawierania transakcji skutkowałoby brakiem podstaw do kwestionowania u podatników prawa do odliczenia podatku VAT, w następstwie uznania że podatnicy nie wiedzieli i nie mogli wiedzieć, że w ramach danej transakcji ich dostawca dopuścił się przestępstwa – tłumaczy doradca podatkowy Marzena Kidacka z Kancelarii AXELO.

Organizowane spotkanie jest dobrym sposobem na spotkanie lokalnych przedsiębiorców, wzajemną dyskusję i zebranie ich postulatów w zakresie przesłanek należytej staranności, które zostaną przedstawione Ministerstwu Finansów.

Podkreślić należy, iż wspólna dyskusja przedsiębiorców, wzajemna wymiana doświadczeń w zakresie weryfikacji kontrahentów, jest niezwykle istotna, ponieważ organy podatkowe prowadzą liczne kontrole, których celem jest identyfikacja podmiotów zaangażowanych w proceder wyłudzania podatku VAT. Kontrola taka może dotknąć niejednego przedsiębiorcę, wówczas to właśnie w tym postępowaniu przedsiębiorca będzie musiał wykazać, że dochował należytej staranności w weryfikacji swoich kontrahentów – dodaje doradca podatkowy Marzena Kidacka z Kancelarii AXELO.

Lista praktyk sporządzona na podstawie uzyskanych odpowiedzi stanowić będzie narzędzie ochrony uczciwych przedsiębiorców przed roszczeniami fiskusa.
AXELO uruchomiła też stronę internetową: http://dobrepraktykivat.pl/, na której przedsiębiorcy mogą zgłaszać swoje propozycje do listy dobrych praktyk.
Propozycje wypracowane podczas spotkań i zebrane internetowo zostaną przekazane do Ministerstwa Finansów w ramach konsultacji.

Share on twitter
Share on facebook
INNE POSTY

Zapisz się na Newsletter

i otrzymuj na bieżąco informacje o najnowszych wydarzeniach

Zapisując się na newsletter oświadczam, że zapoznałem się z informacją nt. przetwarzania danych znajdującą się w oraz , dostępnymi na stronie internetowej.