Czuję się osobiście dotknięty... 

Podsumowanie tygodnia okiem mistrza satyry Marka Stawowczyka

MAGIK MAŁA

Wypowiedz się w tej sprawie