Ci mężczyźni są poszukiwani na podstawie listów gończych

Ci mężczyźni są poszukiwani na podstawie listów gończych

Łączy ich to, że mają odbyć karę pozbawienia wolności. Ponadto wszyscy trzej pochodzą z Limanowszczyzny. Niedawno pisaliśmy o poszukiwanym przez policję Mariuszu Bubuli (więcej TUTAJ), a dziś podajemy kolejne dwa nazwiska mężczyzn, za którymi wydano listy gończe.

Dominik Kaczmarczyk

Dominik Kaczmarczyk ma 26 lat. Jego ostatnie miejsce zamieszkania to Rupniów 278 w gminie limanowa.

22 grudnia 2021 roku Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej wydał za nim list gończy. Mężczyzna ma odbyć karę 49 dni pozbawienia wolności. Jednak to nie wszystko, bo na 26-latku ciąży też drugi list gończy, wydany przez ten sam sąd i tym razem mowa o karze roku pozbawienia wolności.

Mieszkaniec Limanowszczyzny ma odpowiedzieć między innymi za posiadanie narkotyków, kradzieże z włamaniami i zniszczenie mienia (1 list gończy – art. 62 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii przy zast. art. 37a kk., 2 list gończy – art. 279§1 kk w zwi. Z art. 283§1 kk przy zast. art. 91§1 kk i art. 288§1kk).

Grzegorz Florek

Drugi poszukiwany to 39-letni Grzegorz Florek. Mężczyzna mieszkał ostatnio przy ul. Mikołaja Reja w Limanowej.

Sąd Rejonowy w Limanowej wydał za nim 13 lipca 2020 roku list gończy w związku z niepłaceniem przez mężczyznę alimentów (przestępstwo z art. 209 § 1 i 1a kk).

Informacje

Jeśli ktoś posiada jakiekolwiek informacje, które mogą pomóc w ustaleniu miejsca pobytu oszukiwanych mężczyzn, powinien przekazać je do Komendy Powiatowej Policji w Limanowej. Z funkcjonariuszami można skontaktować się, dzwoniąc pod numer tel. 47-83-45-454 lub pod numer alarmowy 112.

Policjanci zapewniają, że dane osoby informującej będą objęte tajemnicą.

Ostrzegamy, że za ukrywanie osoby poszukiwanej lub dopomaganie jej w ucieczce, grozi kara pozbawienia wolności do lat 5 – zaznaczają funkcjonariusze KPP w Limanowej.

fot. KPP w Limanowej

Share on twitter
Share on facebook