901 interwencji z powodu nietrzeźwych. 557 kontroli palenisk. Sądecka Straż Miejska podsumowała 2020 rok

Straż Miejska w Nowym Sączu działa w obecnej formie od 1990 roku. W komendzie zatrudnionych jest 39 osób, a na wyposażeniu strażników znajduje się 12 samochodów, 10 rowerów, 4 motocykle i 2 quady. W tym roku nowosądecka Straż Miejska zamierza między innymi zwiększyć liczbę kontroli w zakresie utrzymania czystości na terenie miasta oraz kontroli palenisk domowych, a także rozbudować miejski monitoring. A jak wyglądały działania w 2020 roku? Informacje te szczegółowo przedstawiono w sprawozdaniu opublikowanym na stronie miasta.

Straż Miejska w Nowym Sączu współpracuje z policją i innymi sądeckimi służbami, jak na przykład Miejskim Zarządem Dróg, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, czy Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska. Ponadto prowadzi działania profilaktyczne, organizuje prelekcje i akcje edukacyjne, choć w ubiegłym roku były one mocno ograniczone przez obostrzenia związane z pandemią. Natomiast zakres interwencji podejmowanych przez strażników miejskich jest bardzo szeroki.

Covid-19

2020 rok przyniósł Straży Miejskiej interwencje, jakich dotychczas nie było, czyli działania związane z Covid-19. W związku z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się pandemii funkcjonariusze podjęli 964 czynności.

Zorganizowano 425 patroli mieszanych z Policją, ujawniono 835 wykroczeń, nałożono 164 mandaty karne, pouczono 313 osób – informują strażnicy miejscy. Pod kątem przestrzegania obostrzeń i zasad wynikających z ustanowionych przepisów, Straż Miejska prowadziła kontrole w galeriach handlowych, w autobusach komunikacji miejskiej, na przystankach autobusowych i w innych miejscach publicznych miasta Nowego Sącza – informują strażnicy miejscy.

Kontrole palenisk

Jednym z zadań Straży Miejskiej jest walka ze smogiem. Ważną kwestią są tu spotkania edukacyjne dotyczące ochrony środowiska. Ze względu na obostrzenia sanitarne udało się zorganizować tylko cztery takie prelekcje na początku 2020 roku. Wzięło w nich udział w sumie 106 osób. Funkcjonariusze jednak regularnie prowadzili kontrole palenisk domowych, aby przeciwdziałać spalaniu odpadów. Podczas 557 takich kontroli nałożyli 54 mandaty, pouczyli 25 osób, sporządzili 3 wnioski do sądu o ukaranie i pobrali 10 próbek odpadu paleniskowego do badania laboratoryjnego.

Utrzymanie czystości i porządku

Strażnicy miejscy dbają także o utrzymanie czystości i porządku na terenach publicznych oraz prywatnych. W tego typu działaniach pomoże także specjalna fotopułapka, która znalazła się w ubiegłym roku na wyposażeniu Straży Miejskiej w Nowym Sączu i będzie umieszczana w różnych częściach miasta.

– Patrole prowadzą kontrole ulic, chodników, parków i skwerów. Podczas likwidowania nielegalnych wysypisk śmieci, strażnicy sprawdzają m.in. ulotki, zwrotki z kopert i plakaty, żeby dotrzeć do osoby odpowiedzialnej na powstałe nielegalne składowisko. Podejmują wówczas odpowiednie działania i kroki prawne wobec takich osób – wyjaśniają funkcjonariusze.

Strażnicy podjęli 387 czynności związanych z zanieczyszczaniem miejsca publicznego: nałożyli 66 mandatów i pouczyli 63 osoby. Przeprowadzili też 84 kontrole na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, podczas których nałożyli 12 mandatów, między innymi za nieopróżnianie szamba.

Interwencje dotyczące zwierząt

Wśród interwencji prowadzonych przez nowosądeckich strażników miejskich znajdują się też takie, które dotyczą ochrony zwierząt. Funkcjonariusze w 2020 roku przeprowadzili 21 kontroli w miejscach publicznych i pouczyli jedną osobę.

– Oprócz tego, odnotowaliśmy 135 interwencji z art. 77 (niezachowanie środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia), w 37 przypadkach interwencja zakończyła się nałożeniem mandatu karnego, a w 12 pouczeniem. W ubiegłym roku 473 zwierzęta zostały przekazane zgodnie z procedurami do lecznicy weterynaryjnej lub schroniska. Wśród nich znalazły się nie tylko psy i koty, ale także ptaki, kuny, jeże, a nawet węże – relacjonują przedstawiciele Straży Miejskiej.

Wykroczenia drogowe

Strażnicy miejscy podejmują też czynności wobec kierowców, którzy utrudniają korzystanie z infrastruktury drogowej lub stwarzają zagrożenie dla innych uczestników ruchu. W 2020 roku notowali przede wszystkim wykroczenia polegające na ,,blokowaniu skrzyżowań, chodników, przejść dla pieszych, dróg wyjazdowych z osiedli, posesji, bram, miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych oraz niestosowaniu się do znaków zakazu postoju i zakazu zatrzymywania się”.

Mundurowi podjęli w związku z tym 3689 czynności, nałożyli mandaty na 736 kierowców, pouczyli 1685 osób, a w 38 przypadkach skierowano wniosek do sądu o ukaranie.

Interwencje dotyczące osób bezdomnych

– Każdego roku niskie temperatury powodują, że odnotowuje się przypadki zgonów z wychłodzenia organizmu. Na zamarznięcia narażeni są szczególnie bezdomni oraz osoby pod wpływem alkoholu. Dlatego też, każdego roku Straż Miejska prowadzi kontrole dotyczące osób bezdomnych – informują mundurowi.

W 2020 roku przeprowadzono 121 kontroli miejsc, w których mogły przebywać osoby bezdomne i podjęto 101 interwencji w związku ze zgłoszeniami dotyczącymi osób bezdomnych.

Interwencje związane z alkoholem

Strażnicy Miejscy prowadzą także kontrole dotyczące spożywania alkoholu w miejscach publicznych i reagują na zgłoszenia dotyczące nietrzeźwych osób.

– W roku 2020 strażnicy podjęli 901 interwencji z art. 43 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, nałożyli 141 mandatów, a 18 osób pouczyli. Do Izby Wytrzeźwień przewieziono 185 osób – wyliczają funkcjonariusze.

Monitoring

Strażnicy miejscy zajmują się także działającym całodobowo monitoringiem. Do dyspozycji mają w sumie 86 kamer znajdujących się w miejscach publicznych i obejmujących swoim zasięgiem dużą część miasta. Zapisywany obraz jest przesyłany do centrum monitoringu przy rynku. Nagrania przechowywane są przez około 20 dni, a później są nadpisywane.

Kamery w ubiegłym roku pozwoliły strażnikom zarejestrować takie zdarzenia jak nieprawidłowe parkowanie, spożywanie alkoholu w miejscach publicznych, a nawet uszkodzenie mienia, czy rozbój. Dzięki monitoringowi funkcjonariusze zauważają też osoby bezdomne, czy żebrające.

– Oprócz tych zdarzeń, w roku 2020, operatorzy monitoringu 13 razy zaobserwowali osoby, które nie przestrzegały obowiązku posiadania maseczki w związku z panującą pandemią COVID-19 – informują strażnicy miejscy.

fot. Straż Miejska w Nowym Sączu

Share on twitter
Share on facebook
INNE POSTY

Zapisz się na Newsletter

i otrzymuj na bieżąco informacje o najnowszych wydarzeniach

Zapisując się na newsletter oświadczam, że zapoznałem się z informacją nt. przetwarzania danych znajdującą się w oraz , dostępnymi na stronie internetowej.