3 czerwca, Stary Sącz: V Bieg Sądeczan z Kryniczanką