24 inauguracja roku akademickiego w nowosądeckiej PWSZ. 3,5 tysiąca studentów rozpoczyna naukę

inauguracja roku akademickiego w PWSZ, Nowy Sącz

Rektor, dr hab. inż. Mariusz Cygnar, prof. PWSZ witając wykładowców, studentów i gości, przypomniał, że sądecka PWSZ uzyskała status akademii nauk stosowanych, co potwierdza jej wartość i wysoki poziom kształcenia.

Pomimo trudności związanych z pandemią, aktywnie poszerzamy ofertę. Podjęte w poprzednim roku akademickim działania pozwoliły uruchomić dwa nowe kierunki kształcenia. Są to: w Instytucie Pedagogicznym – projektowanie zorientowane na użytkownika nowych mediów, a w Instytucie Języków Obcych – lingwistyka praktyczna. Oba kierunki są kierunkami drugiego stopnia. Łącznie oferujemy aż 18 kierunków pierwszego stopnia, osiem kierunków drugiego i dwa kierunki pięcioletnie – jednolite studia magisterskie oraz szeroką ofertę studiów podyplomowych i kursów dla różnych grup zawodowych. Warto podkreślić, że w ostatnich sześciu latach uruchomiliśmy aż 14 kierunków studiów. Bogata oferta kształcenia znajduje też swoje uzasadnienie w dużym zainteresowaniu kandydatów na studia. W tym roku o przyjęcie na pierwszy rok studiów starało się około 1700 kandydatów, natomiast przyjętych zostało 1200 studentów. W roku akademickim 2021–2022, na wszystkich latach, rozpoczęło kształcenie około 3500 studentów  – mówił rektor.

Wspomniał także o inwestycjach w bazę dydaktyczną szkoły. Trwa budowa siedziby Instytutu Ekonomicznego oraz rozbudowa Domu Studenta. W planach jest natomiast rozbudowa instytutów Pedagogicznego i Technicznego.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa jest jednym z większych zakładów pracy w Nowym Sączu.

–  Zatrudniamy 440 osób: nauczycieli akademickich, pracowników biblioteki oraz pracowników administracji i obsługi. Od 1 października w Uczelni pracuje 282 nauczycieli akademickich. Nauczyciele akademicy stanowią aż 68 procent ogółu zatrudnionych. Aż 65 procent spośród nich to nauczyciele z tytułami i stopniami naukowymi, dla których nasza Uczelnia jest podstawowym miejscem pracy. Znaczący jest również rozwój i podnoszenie kwalifikacji naszych pracowników naukowo-dydaktycznych. W poprzednim roku akademickim stopnie naukowe uzyskało siedmiu nauczycieli akademickich: jedna – tytuł naukowy profesora, jedna – doktora habilitowanego, a 5 – stopień doktora. Dla 5 spośród wymienionych podstawowym miejsce pracy jest Państwowa Wyższa Szkołą Zawodowa. Sześciu naszych nauczycieli akademickich ma otwarte przewody doktorskie – wyliczał prof. Mariusz Cygnar. – Warto wspomnieć, że w ostatnich 6 latach około 45 pracowników, dla których Uczelnia jest podstawowym miejscem zatrudnienia, uzyskało stopnie i tytuły naukowe. Przywołane liczby mówią same za siebie. Stajemy się uczelnią, w której dominuje zasada zatrudnienia na podstawowym miejscu pracy, co jest warunkiem zasadniczym, a zarazem koniecznym do bycia uczelnią w pełnym tego słowa znaczeniu.

Ślubowanie studentów pierwszego roku oraz immatrykulację poprowadziła prorektor dr Halina Potok. Immatrykulację zakończyła pieśń żakowskiej braci: „Gaudeamus igitur” w wykonaniu chóru Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia imienia Fryderyka Chopina w Nowym Sączu pod dyrekcją Marzeny Pikuły.

Początek nowego roku akademickiego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej był okazją do uhonorowania wyróżniających się pracowników i gratulacji dla tych, którzy uzyskali tytuły naukowe. Wręczono m.in. Medale Komisji Edukacji Narodowej. Otrzymali je dr inż. Anna Mikulec – adiunkt w Instytucie Technicznym oraz dr Jarosłw Handzel – adiunkt w Instytucie Ekonomicznym. Tytuł naukowy profesora uzyskał dr hab. Mirosław Michalik z Instytutu Pedagogicznego, stopień naukowy doktora habilitowanego – dr Tomasz Maślanka z Instytutu Ekonomicznego, stopień naukowy doktora: mgr Monika Danielska i mgr Agnieszka Zwolenik z Instytutu Ekonomicznego, mgr Maria Merklinger-Soma z Instytutu Zdrowia oraz mgr Rafał Stabrawa i mgr Piotr Urbański z Instytutu Kultury Fizycznej.

Wiceprezes Akademickiego Związku Sportowego Uczelni Zbigniew Małek poprowadził część uroczystości, w której uhonorowano studentów, którzy reprezentując barwy PWSZ sięgnęli po medale w sportowych rywalizacjach. Złoty medal w Akademickich Mistrzostwach Polski w Gdyni w piłce plażowej wywalczyły Klaudia Litawa i Paulina Tokarczyk. Złoto i srebro w Akademickich Mistrzostwach Polski ma uczelniana, męska drużyna piłki nożnej. Na szczególne wyróżnienie zasłużyła absolwentka i ponownie studentka (studia II stopnia) PWSZ w Nowym Sączu w Instytucie Pedagogicznym, kajakarka – mistrzyni świata, olimpijka – uczestniczka olimpiady w Tokio Klaudia Zwolińska.

Zapis wideo uroczystej inauguracji roku akademickiego 2021/2022 w PWSZ w Nowym Sączu można obejrzeć TUTAJ.

zdjęcia: PWSZ

 

Share on twitter
Share on facebook
INNE POSTY

Zapisz się na Newsletter

i otrzymuj na bieżąco informacje o najnowszych wydarzeniach

Zapisując się na newsletter oświadczam, że zapoznałem się z informacją nt. przetwarzania danych znajdującą się w oraz , dostępnymi na stronie internetowej.