Zgrzyta na linii Kozłowski- Handzel. Drzwi zamknięte. Potrzebny ślusarz…

Współpracy nie ma. Pan prezydent włożył klucz do drzwi i przekręcił ten klucz w niewłaściwą stronę – mówi Witold Kozłowski.