VII Ogólnopolskie Zawody Narciarskie dla Funkcjonariuszy Policji