Poradnia Psychologii Zdrowia i Trzeźwości dla Dzieci i Młodzieży Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Nowym Sączu