Kapituła Honorowej Nagrody „Sądecczyzna” im. Szczęsnego Morawskiego