jubileusz 200 – lecia I Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Długosza