auta klientów Maślanego Rynku blokują wyjazd do akcji