Przez kryzys nikt nie powinien przechodzić samotnie. Załoga Ośrodka Interwencji Kryzysowej przypomina: działamy!

Nikt, kto znajdzie się w kryzysie nie powinien mierzyć się ze swoimi problemami samotnie. Nikt nie powinien pozostać bez pomocy. To dotyczy również stanu epidemii. Załoga Ośrodka Interwencji Kryzysowej przypomina, że w tym szczególnym czasie bynajmniej nie pauzuje. Psychologowie, terapeuci, prawnicy są do Twojej dyspozycji. Za darmo.

Pomoc specjalistów pracujących w Ośrodku adresowana jest do osób, rodzin będących w różnych sytuacjach kryzysowych, w szczególności związanych z przemocą domową.

Specjaliści zapewniają kompleksową pomoc psychologiczną i interwencyjną dla osób i rodzin w sytuacji kryzysu poprzez udzielanie pomocy w siedzibie Ośrodka oraz prowadzenie interwencji telefonicznych. W zależności od potrzeb może być to również poradnictwo socjalne lub prawne. Celem interdyscyplinarnych działań, podejmowanych przez specjalistów ośrodka interwencji kryzysowej jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności w samodzielnym radzeniu sobie. W uzasadnionych sytuacjach placówka zapewnia osobom potrzebującym całodobowe schronienie w prowadzonym Hostelu.

W Ośrodku Interwencji Kryzysowej udzielana jest następująca pomoc:

Pomoc psychologiczna

Udzielana jest w formie indywidualnej i grupowej i obejmuje:

 • informację, edukację, wsparcie,
 • interwencję kryzysową, terapię krótkoterminową,
 • poradnictwo specjalistyczne- psychologiczne, pedagogiczne,
 • grupowe formy pomocy psychologicznej:
  – Grupa wsparcia dla osób doświadczających przemocy domowej. Wsparcie skierowane do osób, które doznają krzywdzących zachowań ze strony najbliższych. Grupa odbywa się w I i III środę miesiąca.
  – Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie, którego celem nadrzędnym jest redukcja zachowań agresywnych u jego uczestników poprzez kształtowanie u nich odpowiedzialności za popełniane czyny przemocowe. Realizacja programu odbędzie się w momencie utworzenia grupy docelowej.

Pomoc prawna.

 • udzielanie porad prawnych,
 • edukację prawną
 • oraz pomoc w pisaniu pism procesowych i urzędowych.

Porady prawne odbywają się we wtorki i czwartki w godz. 16.00-19.00.

Poradnictwo specjalistyczne.

Ośrodek udziela specjalistycznych porad związanych z rozwiązywaniem problemu przemocy domowej oraz w sytuacjach kryzysowych,  w formie:

 • osobiście w siedzibie Ośrodka mieszczącej się przy ul. Tarnowskiej 28 w Nowym Sączu
 • telefonicznie pod nr 18 449 04 94 lub 18 449 04 91. Telefon czynny jest całodobowo.
 • internetowej [email protected].

Zapewnienie schronienia.

W ośrodku można również uzyskać pomoc w postaci schronienia. Funkcjonujący w ośrodku Hostel jest formą  wsparcia przeznaczoną dla osób znajdujących się w sytuacji kryzysowej, mającą na celu zapewnienie im bezpieczeństwa. Ze schronienia może skorzystać osoba bądź rodzina znajdująca się w sytuacji kryzysowej  powstałej na skutek nagłych nieprzewidzianych sytuacji m.in. takich jak katastrofa budowlana, powódź, pożar, przemoc w rodzinie.

W ośrodku prowadzona jest również profilaktyka dla młodzieży uczącej się w szkołach podstawowych z Miasta Nowego Sącza. Zajęcia odbywają się w każdy wtorek o godz. 10.00  i 12.00. Celem zajęć jest uświadomienie zagrożeń wynikających z sięgania po środki psychoaktywne, zapoznanie się ze zjawiskiem przemocy oraz innymi sytuacjami kryzysowymi.

Spotkania Nadzorowane.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej realizuje spotkania nadzorowane rodzica z dzieckiem . Spotkania odbywają się na podstawie wydanego przez Sąd postanowienia regulującego kontakty rodziców z dziećmi. Spotkania odbywają się w I, II oraz IV sobotę i niedzielę miesiąca w godz. 8.00 do 16.00

Wszelkie porady udzielane są bezpłatnie.

materiał partnerski

Share on twitter
Share on facebook
INNE POSTY

Zapisz się na Newsletter

i otrzymuj na bieżąco informacje o najnowszych wydarzeniach

Zapisując się na newsletter oświadczam, że zapoznałem się z informacją nt. przetwarzania danych znajdującą się w oraz , dostępnymi na stronie internetowej.