32 stulatków żyje w powiecie nowosądeckim. Co miesiąc dostają po 4 tysiące złotych

Wielu z nas chciałby w zdrowiu dożyć stu lat, jak się okazuje, jest na to spora szansa. Co roku w całej Polsce zwiększa się liczba stulatków. Obecnie jest ich około 1,9 tys. Najstarsza kobieta ma 112 lat, a mężczyzna - 111 lat*. W Małopolsce takich osób jest 180. Najstarsze są trzy kobiety, które mają po 108 lat, jedna z nich mieszka w Nowym Sączu.  Zaś najstarszy mężczyzna liczy już sobie 107 wiosen. 

W powiecie krakowskim żyje 99 stulatków, w chrzanowskim - 23, w tarnowskim - 26, a w nowosądeckim - 32. Okazuje się, iż w ww. populacji to kobiety są ,,górą", stanowią aż 85% wszystkich stulatków. Według prognozy,* w Polsce w 2040 r. osób, które ukończyły sto lat będzie 20,4 tys., w 2060 r. – 66,8 tys., a w 2080 r. – już 124,2 tys. Z racji wieku, czyli przekroczenia ,,setki", Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca tzw. świadczenia honorowe.

Prezydent w tekście

Nagroda za długowieczność 

Osoby, które mają minimum sto lat, otrzymują comiesięcznie cztery tysiące złotych. Ci, którzy wcześniej pobierali świadczenia emerytalne, rentowe z ZUS nie muszą składać żadnych wniosków w tej sprawie. Świadczenie honorowe jest przyznane z urzędu, dożywotnio, w momencie ukończenia stu lat.

- Wniosek o przyznanie świadczenia honorowego jest konieczny w sytuacji, gdy zainteresowana osoba skończyła sto lat i dotychczas nie pobierała żadnego świadczenia z Zakładu. Taki wniosek można złożyć w najbliższej placówce ZUS - informuje Anna Szaniawska, rzeczniczka małopolskiego ZUS-u.

Skąd kwota 4 tysięcy złotych?

Kwota podstawowa wysokości świadczenia honorowego jest równa tej, używanej do obliczania emerytur, rent i corocznie jest ustalana początkiem marca.

- Jest to 100 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia pomniejszonego o potrącone od ubezpieczonego składki na ubezpieczenie społeczne w poprzednim roku kalendarzowym. Od marca 2019 r. wynosi 4 003,88 zł - informuje pracownica ZUS.

Coraz mniej dzieci

- W Polsce obserwujemy zjawisko starzenia się społeczeństwa. Polega ono na zmniejszającej się dzietności oraz wydłużaniu się trwania życia. W efekcie rośnie udział populacji w wieku poprodukcyjnym, a maleje udział populacji w wieku produkcyjnym i przedprodukcyjnym. Cały czas zwiększa się liczba osób, które ukończyły 100 lat - przekazuje Anna Szaniawska, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie małopolskim.

Według prognozy demograficznej sporządzonej przez Ministerstwo Finansów dla potrzeb długoterminowych założeń makroekonomicznych*, w 2060 roku w Polce będzie żyło o około 4 miliony mniej osób niż obecnie, czyli 34,6 mln, a w 2080 roku - 31,3 mln. Zwiększa się ilość osób w wieku poprodukcyjnym. Do 2056 roku ma być ich 12,7 mln, czyli o 4,4 mln więcej niż w 2018 r. (o prawie 54%).

Liczba osób pobierających świadczenie honorowe z ZUSWiek najstarszej osoby pobierającej świadczenie honorowe
Odział ZUS w Krakowie99108
Oddział ZUS w Nowym Sączu32108
Oddział ZUS w Chrzanowie23108
Oddział ZUS w Tarnowie26106

 

 Źródło: ZUS

TRADYCJATEXT

1 comment

  1. Ludomir 17 Maj, 2019 at 11:51 Odpowiedz

    Co za gest ze strony ZUS-u 😛 32 osoby dostają po 4 tys, a tysiące innych emerytów – po kilkaset złotych miesięcznie

Pozostaw odpowiedź Ludomir Anuluj pisanie odpowiedzi