Piekarnia NIKA – Nowy Sącz

Swoimi środkami oraz produktami wspomaga wiele programów i akcji skierowanych głównie do osób starszych. W tym celu stale współpracuje z MOPS, Wspólnotą Emaus, sponsoruje spotkania integracyjne mieszkańców miasta, hojnie pomaga organizacjom trzeciego sektora i placówkom oświatowym. Wśród wspartych przez nich akcji wymienić trzeba: Pielgrzymkę Górską Szlakiem św. Kingi, akcję honorowego krwiodawstwa „Wampiriada”, Zloty im. Majora „Tatara”.