Sądeccy emeryci służb mundurowych skarżą się, że potraktowano ich jak przestępców

W ślad za powstałym, w połowie października Komitetem Inicjatywy Ustawodawczej Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP, 6 listopada br. powstał Nowosądecki Komitet Inicjatywy Ustawodawczej. Mundurowi emeryci z Nowego Sącza chcą walczyć z tzw. "ustawą dezubekizacyjną". Skarżą się, że byli funkcjonariusze mają teraz mniejszą emeryturę niż przestępcy po odbyciu kary więzienia i twierdzą, że 24 funkcjonariuszy i policjantów, w poczuciu krzywdy zmarło lub odebrało sobie życie.

Mundurowych dotknęły skutki zmiany ustawy z dnia 18 lutego 1994 roku, dotyczącej zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służb Kontrwywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.

,,Rząd okłamuje opinię publiczną. Emerytury zmniejszono Policjantom oraz funkcjonariuszom Straży Granicznej, BOR, ABW i Służby Więziennej. ,,Dezubekizacja" jest hasłem propagandowym i kłamliwym, oszukującym społeczeństwo. Represjonowani policjanci i funkcjonariusze mają mniejszą emeryturę niż przestępcy po odbyciu kary więzienia. Ustawa radykalnie zmniejsza renty wdowom i sierotom po policjantach i funkcjonariuszach poległych na służbie. Mieszczą się one w przedziale od 885zł do 1420zł na miesiąc" - czytamy w uzasadnieniu żądania uchylenia ustawy.

Autorzy tego wystąpienia zwracają uwagę, iż za długoletnią służbę i gotowość 24 godziny na dobę policjanci i funkcjonariusze dostają dziś od 834 zł do 1716 zł netto.

,,Dochowali złożonej przysięgi Narodowi Polskiemu, Państwo Polskie wobec nich - nie" - piszą. Ich zdaniem państwo gwarantowało policjantom  i funkcjonariuszom podejmującym służbę w wolnej Polsce należne emerytury i renty  ,,... Rząd tę gwarancję złamał, a ludzi pełniących ciężką służbę po 1990 nazywa teraz oprawcami. Już 24 funkcjonariuszy i policjantów, w poczuciu krzywdy zmarło lub odebrało sobie życie"- czytamy w uzasadnieniu.

Decyzję o powołaniu NKIU podjęli jednogłośnie przedstawiciele Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policji w Nowym Sączu, Organizacji Terenowej Emerytów i Rencistów Policji NSZZ w Nowym Sączu, Stowarzyszenia Komendantów Policji z siedzibą w Limanowej, Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej Rejonu Nowosądeckiego, Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej Koła przy ZK w Nowym Sączu, Stowarzyszenia Generałów Policji RP w Warszawie, Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Nowym Sączu.

Głównymi celami działania Komitetu jest zbieranie podpisów obywateli popierających projekt obywatelski, ustalenie osób najbardziej dotkniętych ustawą z 16.12.2016r. obniżającą drastycznie świadczenia emerytalne i rentowe ponad 50 000 byłym funkcjonariuszom służb mundurowych oraz członkom ich rodzin. W okresie przedświątecznym chcą do nich dotrzeć z pomocą koleżeńską, psychologiczną i w skrajnych przypadkach organizować pomoc materialną.

Będą także monitorować przypadki zamachów samobójczych spowodowanych depresją, brakiem środków do życia i niedostatku wśród środowisk dotkniętych ww. ustawą.

Przewodniczącym NKIU został wybrany podinspektor (w st. spoczynku) Tadeusz Huryn. Rzecznikiem prasowym Komitetu jest podinspektor (w st. spoczynku) Ryszard Wasiluk.

Fot. pixabay


Wypowiedz się w tej sprawie