Czuję się osobiście dotknięty... 

Podsumowanie tygodnia okiem mistrza satyry Marka Stawowczyka

ŚLIZGOSTRADA

Wypowiedz się w tej sprawie